Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžou nadále ovlivňovat srazy Pyva nebo podmínky jejich konání. Pro více informací sledujte stránky jednotlivých měst a s případnými dotazy se obraťte na místní organizační tým.

Brněnské Pyvo

Brněnské Pyvo bývá každý poslední čtvrtek v měsíci. Některé srazy byly spojené s BRUG – Brno Ruby User Group, komunitou kolem Ruby.

Kontakt na organizátory

Budoucí termíny

Brněnské Pyvo bývá každý poslední čtvrtek v měsíci.
Předběžně to vypadá na následující termíny – některé se ale můžou posunout, např. kvůli svátkům:
 • 29. 6. 2023
 • 27. 7. 2023
 • 31. 8. 2023

Historie srazů

 • Další Pyvo se blíží! Poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle 🙂


  Next Pyvo is coming! Last Thursday of the month in ArtBar, as usual 🙂

  The talk will be in English.

  • Deep learning with Keras in Jupyter Notebook (live coding)
   • Jiří Podivín

   Join us for a hands-on introduction to Keras in a live Jupyter Notebook by Jiri Podivin.

   This interactive session will provide attendees with practical insights into building, training, and evaluating deep learning models using the popular Keras library. Through real-time examples, Jiri will guide you in understanding the power and simplicity of this high-level neural networks API. You can follow the demonstration on your laptop but it is not necessary for the meetup at all.

 • Další Pyvo se blíží! Poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle 🙂


  Next Pyvo is coming! Last Thursday of the month in ArtBar, as usual 🙂

  The talk will be in English.

  • tmt
   • Petr Šplíchal
   • Miloš Prchlík

   The tmt tool provides a user-friendly way to work with tests. You can comfortably create new tests, safely and easily run tests across different environments, review test results, debug test code and enable tests in the CI using a consistent and concise config.

   The python module and command-line tool implement the Metadata Specification which allows storing all needed test execution data directly within a git repository. Together with the possibility to reference remote repositories it makes it easy to share test coverage across projects and distros. The Flexible Metadata Format fmf is used to store data in both human and machine readable way close to the source code. Thanks to inheritance and elasticity metadata are organized in the structure efficiently, preventing unnecessary duplication.


   Nástroj tmt umožňuje uživatelsky přívětivý způsob práce s testy. Můžete pohodlně vytvářet nové testy, bezpečně a snadno spouštět testy v různých prostředích, analyzovat výsledky testů, ladit testovací kód a spouštět testy v CI pomocí konzistentní a přehledné konfigurace. Modul Pythonu a nástroj příkazového řádku implementují specifikaci metadat, která umožňuje ukládat všechna data potřebná pro spuštění testů přímo v git repozitáři. Spolu s možností odkazovat na vzdálené repozitáře usnadňuje sdílení testů napříč projekty a distribucemi. Flexibilní formát metadat fmf slouží k ukládání dat v lidsky i strojově čitelné podobě, blízko zdrojového kódu. Díky dědičnosti a elasticitě jsou metadata efektivně uspořádána ve struktuře, která zabraňuje zbytečné duplikaci.

   Presenters

   Petr Šplíchal

   Principal Quality Engineer at Red Hat working on improving testing tools and processes. Lately focused on tmt, the Test Management Tool, which aims to provide a comfortable and efficient way to develop tests and enable them easily and consistently all the way from the upstream project, through Fedora and CentOS Stream to the Red Hat Enterprise Linux.

   Petr likes listening, connecting people & interesting ideas, designing elegant solutions and automating tedious tasks. He loves silence, singing, playing the organ and leading the choir.


   Principal Quality Engineer ve společnosti Red Hat pracující na zlepšování testovacích nástrojů a procesů. V poslední době se zaměřuje na tmt, Test Management Tool, jehož cílem je poskytnout pohodlný a efektivní způsob vývoje testů a umožnit jejich snadné a konzistentní spouštění od upstreamového projektu, přes Fedoru a CentOS Stream až po Red Hat Enterprise Linux.

   Petr rád naslouchá, spojuje lidi a zajímavé nápady, navrhuje elegantní řešení a automatizuje úmorné úkoly. Má rád ticho, zpěv, hru na varhany a vedení pěveckého sboru.

   Miloš Prchlík

   Principal Software Quality Engineer at Red Hat sitting on two chairs: during the day working on various CI systems and components, focused mostly on provisioning and tmt development, and at night, he's testing good ol' *nix toolchain tools. He's focusing on improving reliability and stability in the world of infrastructure issues. In his spare time, he likes good company, good food, hiking, or building a custom LLVM backend from time to time.


   Principal Software Quality Engineer ve společnosti Red Hat, který sedí na dvou židlích: přes den pracuje na různých CI systémech a komponentách, převážně pak na provisioningu a vývoji tmt, a v noci testuje staré dobré *nixové toolchain nástroje. Zaměřuje se hlavně na zlepšování spolehlivosti a stability ve světě plném infrastrukturních problémů. Ve volném čase má rád dobrou společnost, dobré jídlo, turistiku a čas od času postaví vlastní backend pro LLVM.

 • Brněnské Pyvo – ESP32
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  The good thing about February being so short is that we can meet sooner at ArtBar for some great Pyvo meetup!

  We aim to start the talk shortly after 7PM.

  After the talk we smoothly transition into a sustainable eco-networking while sipping on our favourite beverages.

  The talk will be in English.

  • Micropython on Espressif Chips (ESP32): A Practical Introduction
   • Sergei Silnov

   Let's talk about Micropython and Circuit Python and their support for Espressif chips, such as the ESP32. In this talk, we will provide a practical example that covers the most common parts of a Micropython IoT project, including WiFi, web server/client, and async/await.

   https://github.com/kumekay

 • Brněnské Pyvo – DevOps
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  První letošní Pyvo se vrací do ArtBaru!


  This year's first Pyvo returns to ArtBar!

  The talk will be in English.

  • DevOps - The good, the bad and the BUZZWORD
   • Pavel Grochal

   Click-bait title, right?

   But seriously, when you ask what is DevOps, two people won't say the same.

   So what is DevOps? Come to find out.

   • Also with some examples in Python directly cropped from production source code 😃

   Mgr. Pavel Grochal TLDr;

   He has loved computers since he was a child, taught programming (at that time C and PHP) as a teacher at the grammar school, and went on to graduate from the Faculty of Informatics of Masaryk University in Brno.

   ’import this’

   Since 2012, when he got to know Python and Django, he loves them and uses them for most of his projects. Then in 2015 he became an OpenSource consultant @inuits.eu

 • Jako již tradičně, klasický termín Pyva vychází v prosinci ne úplně šťastně a proto se sejdeme už 15. 12. od 18h a to v salonku U Dřeváka.

  Přednášky nebudou a lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Rádi bychom také po covidové pauze obnovili tradici hardwarového blešáku a burzy samolepek! Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z předchozích let? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji! Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!


  Same as previous years, last Thursday in December is not the best date for Pyvo, so let's meet on December 15 at Dřevák Beer & Grill.

  No scheduled talks, you can have a lightning talk but without the projector.

  We would also like to resume the tradition of the hardware swap market and sticker exchange after the covid hiatus! If you have unused routers, diodes, headphones, disks, or other electronic devices you don't want anymore but can be useful for someone else, bring it and change for something you like better! Do you have any stickers you don't fancy? Bring them and change for some other stickers you like!

 • !!Pozor, změna lokace!!

  V listopadu se netradičně potkáme ve studentském klubu U Kachničky!

  Bar bude otevřený, ale platba možná pouze hotově!


  !!Attention, location change!!

  In November, we will meet at the student club U Kachničky! The bar will be open but payments are cash only!

  The talk will be in English.

  • Introduction to Pandas
   • Jiri Podivin

   Introduction to Pandas library as a data processing and analysis tool. Presentation will cover basics of IO, data manipulation, custom data structures and visualizations. Possibly extended to intermediate topics like pivoting, date time processing and efficiency methods, if time permits, or if the audience is already familiar. Live demo in CLI (hopefully) included.

   About Jiri Podivin

   "Openstack developer at Red Hat, working partly on Validations and partly on CI pipelines. In my free time I pursue my interests in AI, electronics and history. I'm also a gamer, with slightly eclectic tastes."

 • Brněnské Pyvo – Říjnové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Říjnové Pyvo tradičně v ArtBaru!


  October Pyvo in ArtBar, as usual!

  The talk will be in Czech this time.

  • Poetry a Conda v Plant.id
   • Jiří Řihák
   • Ondřej Veselý

   Setuptools, pyenv, requirements.txt, setup.py, virtualenv, poetry, conda, pip, easy_install, PyPi, egg, wheel, pyproject.toml. Taky si nejste jistí co je co a nevíte co chcete používat? Povíme vám proč a jak používáme condu a poetry na správu prostředí a závislosti v našich projektech.

   Jiří Řihák vystudoval matematiku a získal doktorát na Informatice MU, kde se zabýval adaptivními vyukovými systémy. Tam se naučil využívat python, ke zpracování a analýze dat, tvorbě webových systémů a strojovému učení. Tomu se věnoval i několik let v Seznamu ve výzkumném týmu a nyní uplatňuje své zkušenosti v malém startup FlowerChecker, který spoluzaložil a dělá tam technického ředitele.

   Ondřej Veselý se Python naučil v Seznam.cz, později v něm implementoval masivní datové pipelines pro Kiwi.com; pak o tom přednášel v Minsku, Moskvě a Bělehradě aby přitáhl vývojáře do ČR. Na stará kolena zvládne ještě napsat nějaký backend pro mobilní appku, ale v posledních letech se věnuje spíš produktovému designu, bizdev a problematice etiky v AI.

 • Brněnské Pyvo – Zářijové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V září se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!


  In September, we will meet again in ArtBar!

  The talk will be in English.

  • Easy service to service communication using Pydantic models
   • Michal Korbela

   Microservices architecture requires a high complexity of communication. To solve all the serialization, deserialization and validation without duplicated code, outdated documentation and untyped dicts is often challenging. Let’s look how we did it in a nice way.

   Michal is senior backend developer at Kiwi.com in the ancillaries team focusing on the baggage domain. He joined Kiwi.com in 2018 and has played a key role in building the baggage data flow and establishing a baggage platform.

 • Brněnské Pyvo – Grilovací II
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  I v srpnu nás čeká grilovačka v Lužánkách!

  Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00.

  Vlastní zásoby s sebou! 🙂


  Even in August, we will have our traditional barbecue in Lužánky!

  We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00.

  Bring your own supplies! 🙂

  https://goo.gl/maps/XLZh5pErmJYpmpbs7

 • Brněnské Pyvo – Grilovací I
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  Léto je tady a čeká nás opět tradiční grilovačka v Lužánkách!

  Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00.

  Vlastní zásoby s sebou! 🙂


  Summer is here, so let's have our traditional barbecue in Lužánky!

  We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00.

  Bring your own supplies! 🙂

  https://goo.gl/maps/XLZh5pErmJYpmpbs7

 • Brněnské Pyvo – Rekvalifikační
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V červnu se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!

  Přednáška bude tentokrát v češtině.


  In June, we will meet again in ArtBar!

  The talk will be in Czech this time.

  • Python programátorem pomalou cestou
   • Roman Viktor Dvořák

   Na posledním Pyvu před prázdninami se podíváme znovu na téma rekvalifikace, tentokrát z trochu jiného pohledu, aneb Python programátorem pomalou cestou. Rekvalifikace, která se nakonec podařila aneb na konci poznáš, jak jsi měl začít.

   Roman je původně elektrikář, později prošel řadou relativně krátkých pracovních zkušeností v různých oborech od přímého prodeje služeb až po práci na stavbách. Potom pracoval 5 let v bezpečnostní agentuře a v současnosti je programátorem na volné noze.

 • Brněnské Pyvo – Asynchronní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V květnu se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!


  In May, we will meet again in ArtBar!

  • Health and monitoring of async Python services
   • Max Polezhaev

   In our company we’ve got lots of Python services developed using asyncio, which helps us to keep them scalable and maintainable. But with all its benefits the asynchronous approach brings some new challenges. I would like to talk about these challenges and common pitfalls, explain some points requiring attention, such as concurrency control, timeouts, task results, and what metrics can be used to monitor health of async services.

   Max is a Senior Software Engineer from the FinTech Tribe at Kiwi.com. See his GitHub: https://github.com/maxpolezhaev

  • Running processes from Python using asyncio
   • Jakub Ružička

   I'll talk about my experience with running system processes (commands, scripts) from Python as a packager and automation engineer. Most of the tools I've created, including apkg the cross-distro packaging automation tool, use various system tools through CLI so a robust way to invoke commands is necessary.

   Especially, I'll focus on the latest refactor of the apkg command runner to use asyncio.create_subprocess_exec() and asyncio.create_subprocess_shell() functions which allows previously unthinkable - capturing and printing stdout/stderr at the same timeIndeed, after many years of development, Python can finally perform the equivalent of unix tee command available to mankind since the dawn of time.

 • Brněnské Pyvo – Bude!
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Po dlouhé době se v dubnu opět potkáme osobně v ArtBaru! Program je zatím v přípravě, nemáme potvrzeného speakera, ale nebojte se, řešíme i náhradní varianty. Pokud má kdokoliv z vás zajímavé téma související s Pythonem, o které byste se chtěli podělit s komunitou, stage může být vaše, dejte vědět! Vidíme se už tento čtvrtek 28. 4. od 19h v ArtBaru Druhý Pád.


  After a long time, we will meet in person again in ArtBar in April! The program is still in preparation, we do not have a confirmed speaker, but don't worry, we are also working on alternative variants. If any of you have an interesting Python-related topic that you would like to share with the community, the stage may be yours, let us know! See you this Thursday, April 28, from 19:00 in ArtBar Druhý Pád.

  • Mýty v první pomoci
   • Lumír Balhar
 • Březnové ONLINE Pyvo, od dubna už jedeme naživo!


  March ONLINE Pyvo, starting in April we're going "live"!

  Join us on Thursday 31. 3. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/pqh-mynt-sjh

  The talk will be in English.

  • Why you need (Monty) Python in your life
   • Brian Kucich

   Brief overview of why Python is a good choice for beginner programmers. Lesson on up-selling programming to those who are "bad" at math and logic. Finish with two languages that will be good precursors to python (for kids or those who really want a leg up).

   Brian as a natural STEM candidate, decided to go the hard route and develop my soft skills instead. Been working on my metaphors and storytelling skills since 2000's to be able to more effectively translate my first language "Algebra" into implicit English.

  • Introduction to RMarkdown, creating reports with R & Python
   • Andres Renzo Cáceres Rossi

   Join us in an exploration of R Markdown world where Andres explains how to create powerful reports using RMarkdown. We will discover how to create reports in python and then we publish them online using RPubs and Netlify. If you would like to follow along the talk, please install R programming language, RStudio and Python 3.10

   Renzo Cáceres Rossi is an specialist in R programming language and RMarkdown for the Data Science Research Peru, joining us from beautiful Lima.

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Únorové Pyvo pořádáme ještě ONLINE, věříme ale, že se už brzy opět potkáme naživo!


  We organize February Pyvo ONLINE once again, but we believe we will meet in person soon!

  Join us on Thursday 24. 2. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/hup-hqgd-zcw

  The talk will be in English.

  • Salesman Goes Coding
   • Petr Tatanka Přibil

   My journey to IT alias what to expect from switcher species.

   Based on my fresh experience with IT preparation and onboarding, I am sharing my experience not only with people who are also considering a career switch - but also with those, who are going to interact with this new phenomena.

  • Python as a project
   • Petr Viktorin

   How does Python work as a project? Who develops it? How is it organized? What's behind abbreviations like PSF, PyPA or SC?

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Vzhledem k sílící vlně Omicronu zůstáváme i v lednu ONLINE.

  As the Omicron wave grows stronger, we stay ONLINE even in January.


  Join us on Thursday 27. 1. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/uoe-yhno-uje The talk will be in English.

  • Automated Network Performance Testing in Python
   • Ondrej Lichtner

   LNST (Linux Network Stack Test) is a Python framework for writing multihost network tests. During the past couple of zears we've redesigned most of the framework so that our tests are now completely written in Python. This allows for a much more dynamic approach to network configuration and design of test procedures. During the presentation we'll show how basic tests can be written and how the same framework is utilized in more complex scenarios where we test the Linux kernel, looking for performance regressions.

   Finally we'll shortly discuss how LNST is used at Red Hat with other tools to create an automated pipeline that tests and reports results for kernel and other package candidate builds.


   LNST (Linux Network Stack Test) je Python framework pre vývoj distribuovaných sieťových testov. Počas posledných pár rokov projekt presiel veľkým re-designom, vďaka ktorému sú naše testy teraz implementované čisto v Python-e. Toto nám umožňuje veľké množstvo dynamicity a flexibility pri implementácii a návrhu sieťových testov. Prezentácia ukáže základné princípy ako vytvoriť jednoduché testy a ako framework používame pri vytváraní komplexnejších testov zameraných na výkonnostné testovanie sieťového subsystému Linuxu.

   Nakoniec sa pozrieme na to ako je LNST zapojené v Red Hat-e do automatizovanej pipeline-y, na testovanie a vyhodnocovanie kandidátnych kernel balíkov.

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Praha a Brno spojují síly pro předvánoční Pyvo!

  Loni se organizátoři v Brně rozhodli v prosinci místo jedné přednášky dát v online prostoru příležitost zazářit co největšímu počtu lidí prostřednictvím lightning talků. Letos chceme jít stejnou cestou a ještě navíc jsme se dohodli, že spojíme síly brněnské a pražské komunity a uspořádáme předvánoční setkání společně. Čím více nás bude, tím lépe!

  A opět se může zapojit každý z vás. Stačí svoje téma zapsate zde: https://bit.ly/brpylight a získáte svých pět (až deset) minut slávy. ⭐

  Sejdeme se ve středu 15. 12. 2021 od 19:00 online prostřednictvím Zoom https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, heslo pro připojení je pyvopyvo. 🙂


  Prague and Brno join forces for pre-Christmas Pyvo!

  Last year, instead of one lecture, the Brno Pyvo organizers decided give the opportunity to as many people as possible to shine in the online space via lightning talks. This year we want to go the same way and moreover we have agreed to join forces of Brno and Prague community and organize a pre-Christmas meetup together. The more the merrier.

  And again, each of you has the chance to get involved! Just write your topic here: https://bit.ly/brpylight and you will get your five (or up to ten) minutes of fame. ⭐

  We will meet (untraditionally) on Wednesday, December 15, 2021 from 19:00 online via Zoom https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, the password is pyvopyvo. 🙂

 • Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci se s listopadovým Pyvem vracíme zpět do ONLINE prostředí.

  As the epidemic situation is getting worse again, we are taking the November Pyvo back ONLINE.


  Join us on Thursday 25. 11. 2021 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/wsr-rgzy-cow

  The talk will be in English.

  • Integrating MicroPython and Rust
   • Jan Matějek, Head of Firmware, Trezor Company

   Co udělá Pythonista, když je jeho kód v MicroPythonu už moc pomalý a žere moc RAM? Přejde na Rust! Dozvíte se něco málo o tom, jak je MicroPython naimplementovaný, jak se z něj volá do Cčka, a jak jeho interním strukturám porozumět v Rustu. A taky proč jsme si pro Trezor T vybrali zrovna MicroPython a Rust, jaká úskalí jsme museli překonat a co nám to přineslo.


   What does a Pythonista do when their MicroPython code grows too slow and eats too much RAM? Why, they switch to Rust! You’ll find out a little bit about how MicroPython is implemented, how it calls C, and how to understand its internal data structures from Rust. Also why we chose MicroPython and Rust for the Trezor T firmware, what pitfalls we had to face and what it brought us.

 • Po delší době se potkáme na Pyvo v ArtBaru! Přijďte si poslechnout přednášku od Kiwi.com, jak organizovat Python víkendy.


  After a long time we will meet at Pyvo in ArtBar! Come listen to a talk from Kiwi.com on How to organize Python weekends

  • Kiwi Python weekends
   • Lukáš Kubiš

   Python Weekend je jeden z najdlhšie pôsobiacich komunitných eventov organizovaných code.kiwi.com. V decembri prebehne prvá iterácia po takmer 5 rokoch, kde skúšame nové veci z organizačného hľadiska, inak sa (až na pár výnimiek) formula tohoto eventu prekvapivo za celý ten čas takmer nijako nezmenila. Ako je to možné? Prečo je pre nás tento event tak dôležitý a akú hodnotu generuje organizátorom a zúčastneným?


   Python Weekend is a community event with one of the longest histories organized by code.kiwi.com. The next iteration in December will be one of the very few, to have introduced any change to the organisation of the event over the last 5 years. How is it possible? Why is this event so important to us and what value does it generate for its organizers and attendees?

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Srpnová grilovačka nám nevyšla podle představ, zkusíme tedy dát šanci babímu létu a sejít se ještě jednou neformálně u grilu. Tentokrát jsme přijali pozvání od Kiwi.com do Nové Zbrojovky. Pivo bude zajištěno a gril máme zarezervovaný, tak jen vemte něco na něj a stavte se! 🙂


  Grill point location: https://en.mapy.cz/s/fegupodafo

  The August barbecue didn't turn out as expected so let's give a chance to Indian summer and meet once again around a grill. This time, we accepted the invitation from Kiwi.com to Nová Zbrojovka. Beer will be provided and the grill is booked, so just grab some food and stop by. 🙂

 • Brněnské Pyvo – Grilovací II
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  ⚠ LAST MINUTE CHANGE

  ArtBar dnes otevírá později, přesouváme se k Dřevákovi (U Dřeváká Beer&Grill). 🍻

  As ArtBar opens later today, we are moving to U Dřeváka Beer&Grill.


  🌧 Kvůli nepřízni počasí jsme nuceni přesunout dnešní Pyvo z Lužánek do ArtBaru (ArtBar Druhý Pád).

  Due to the unfavorable weather conditions, we have to change the location of today's Pyvo from Lužánky to ArtBar. 🌧


  Blíží se konec prázdnin a s ním i druhá neformální Pyvo grilovačka. Gril v Lužánkách máme opět zarezervovaný od 18:00 do 22:00. Těšíme se na vás!

  Vlastní zásoby s sebou. 🙂


  The end of summer holidays is coming and so is the second informal Pyvo barbecue. We have the public grill in Lužánky booked for us again from 18:00 till 22:00. We are looking forward to meet you all!

  Bring your own supplies! 🙂

 • Brněnské Pyvo – Grilovací I
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  Léto je tady a můžeme se opět vidět naživo! Pojďme se stejně jako loni v létě potkat neformálně u grilu v Lužánkách. Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00. Vlastní zásoby s sebou! 🙂


  Summer is here and we can meet face to face again! Let's have an informal barbecue in Lužánky, same as the last summer. We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00. Bring your own supplies! 🙂

 • Poslední Pyvo před prázdninami bude ještě (snad naposledy) online.


  The last Pyvo before summer holidays will be online again (hopefully for the last time).

  Join us on Thursday 24. 6. 2021 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/mrc-ohxp-wyj

  The talk will be in English.

 • Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemické situaci se opět potkáme ONLINE.


  Because of the ongoing unfavorable epidemic situation, we will meet ONLINE again.

  Join us on Thursday 27. 5. 2021 at 19:00 via https://meet.google.com/ckd-wutv-qqe The talk will be in English.

  • Running buggy code in production. Fault tolerance in Django.
   • Timothy Hobbs

   It's been at least 6 months since we had a green dot next to the test runner for our flagship Do Práce na Kole and in the past 14 days there were 296 731 errors in Sentry, but somehow things keep on running. In this talk, we will examine what happens in Django when an error occurs, when a request is being processed, or while a Celery task is being run. Do database transactions roll back time? What about interactions with external resources?

 • Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemické situaci se opět potkáme ONLINE.


  Because of the ongoing unfavorable epidemic situation, we will meet ONLINE again.

  Join us on Thursday 29. 4. 2021 at 19:00 via https://meet.google.com/dzp-ract-chz The talk will be in English.

  • News in Python 3.10
   • Martin Heinz

   In this talk we will take upcoming release of Python for a spin and look at all the important changes that Python 3.10 will bring, including type checking, syntax changes, pattern matching, performance improvements and more.

   Martin Heinz is a DevOps engineer and certified Red Hat professional and currently works at IBM. At work he build CI/CD systems, manages OpenShift clusters and builds Python and React applications. Outside of work he also maintains a programming/engineering blog, where he writes about Python, Golang, Kubernetes and many other things. More info about Martin can be found at https://martinheinz.dev

 • Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemické situaci se opět potkáme ONLINE.


  Because of the ongoing unfavorable epidemic situation, we will meet ONLINE again.

  Join us on Thursday 25. 3. 2021 at 19:00 via https://meet.google.com/ton-icyp-wvz The talk will be in English.

  • Music as Code
   • Moisés Guimarães

   This talk is about writing songs and playing music with python. Back in 2017 I came to know FoxDot, a python wrapper around SuperCollider, which is a super popular open source synthesizer. Since then, I have been using it to create entertaining lighting talks and would like to cover a bit more than just a lightning talk this time.

   Bio

   Moisés Guimarães is a Brazilian programmer from the easternmost place of Americas with focus on cryptography and information security.He currently works at Red Hat as a Software Engineer in the Open Stack Security focus group.

   Life and Education

   Guimarães was born and raised in the northeast part of Brazil in the small town of São Miguel RN. Later, at the age of 14, he moved to João Pessoa PB where he got his major in web development and received a specialist degree in information security.

   In 2018 he left Terra Brasilis to build a new life in Czech Republic as a Python software engineer working in the security delivery focused group at Red Hat.

   Work prior to Red Hat

   He started his career as an intern for two years at Phoebus Tecnologia followed by five years in the same company developing software for credit card machines with the C language.

   In 2013 he started teaching programming for both undergraduate and high school students at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba where later, in addition to teaching, he became course coordinator.

   His free time while at the institute (2013-2018) was dedicated to a part time job at wolfSSL Inc. contributing to both wolfCrypt and wolfSSL libraries.

 • Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemické situaci se opět potkáme ONLINE.


  Because of the ongoing unfavorable epidemic situation, we will meet ONLINE again.

  Join us on Thursday 25. 2. 2021 at 19:00 via meet.google.com/vfs-rvkp-eyq The talk will be in English.

 • Vzhledem k stále trvající nepříznivé epidemické situaci se i první letošní Pyvo odehraje ONLINE.


  Because of the ongoing unfavorable epidemic situation, even the first Pyvo in 2021 will be held ONLINE.

  Join us on Thursday 28. 1. 2021 at 19:00 via meet.google.com/nor-jqnp-qag The talk will be in English.

  • Introduction to 3D programming with Payton lib
   • Sinan Islekdemir

   An introduction to 3D programming with Payton for all kinds of Python enthusiasts. Payton is a 3D library and playground that can get you started with a 20 minutes introduction. We will also have a peek under the hood about the internals and architecture of Payton, along with some design choices/bottlenecks and how they are handled.)

   More about the speaker: islekdemir.com

   Links:

 • Vzhledem k okolnostem nemůžeme letos uspořádat naši tradiční předvánoční hardwarovou a samolepkovou burzu. Rozhodli jsme se tedy zkusit něco nového, dát v online prostoru příležitost zazářit co největšímu počtu lidí. Letošní předvánoční Pyvo tedy bude poskládané čistě z lightning talků. A každý má možnost se zapojit! Stačí svoje téma zapsate zde: https://bit.ly/brpylight a získáte svých pět minut slávy 🙂

  Sejdeme se 17. 12. 2020 od 19:00 online prostřednictvím Google Meet: meet.google.com/fkj-nqqw-vdf


  Due to the circumstances, we can't organize our traditional pre-Christmas hardware and sticker exchange this year. So we decided to try something new and give the opportunity to as many people as possible to shine in the online space. This year's pre-Christmas Pyvo will be composed solely of lightning talks. And everyone has the chance to get involved! Just write down your topic here: https://bit.ly/brpylight and you will get your five minutes of fame 🙂

  Let's meet on December 17, at 19:00 via Google Meet: meet.google.com/fkj-nqqw-vdf

 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci se i listopadové Pyvo odehraje ONLINE.

  Because of the current epidemiological situation, even November Pyvo will be held ONLINE.


  Join us on Thursday 26. 11. 2020 at 19:00 via Google Meet. The talk will be in English.

  • Tips & Tricks on How to Get Your First Job In Tech
   • Honza Javorek

   So you finished reading "Automate the Boring Stuff with Python", completed a university degree, graduated PyLadies course, or got certificates from a dozen online courses? In any way, congratulations! But what next? Where to find entry-level jobs? How do you know you're ready to start applying? How can you prepare? If these are the questions that won't let you sleep, listen to this talk!

   Honza Javorek is a software engineer and an author of junior.guru, a Czech guide for people who want to start coding or seek their first job in tech. In 2011 he founded the Python meetup in Brno and since then he's been involved in growing the Czech Python community.

 • Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude říjnové Pyvo opět ONLINE.

  Because of the current epidemiological situation, the October Pyvo will be held ONLINE.


  Join us on Thursday 29. 10. 2020 at 19:00 via https://meet.google.com/tpm-yecn-iao The talk will be in English.

  • Signing (py)contract with the devil
   • Edvard Majakari

   Writing reliable software is one of the greatest challenges in software engineering. While it seems like there will be no silver bullet, there’s this nice idea stolen from information theory, implemented in some languages natively and available for many as an extension/library; Invariants that hold always true, no matter what. We’ll look first at the general idea behind contracts, and then a specific implementation, consider performance impacts, and how to deal with those.

 • Brněnské Pyvo – Grilovací II
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  Minulé grilování se povedlo, pojďme si to tedy v srpnu zopakovat! Gril máme opět zarezervovaný od 18:00 do 22:00, nezapomeňte si donést něco na něj!

  https://www.vzmb.cz/verejny-gril/


  The last barbecue turned out well, so let's do it again in August! The public grill is booked for us from 18:00 till 22:00 so don't forget to bring something to cook on it!

 • Brněnské Pyvo – Grilovací I
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  Léto je tady! Pojďme se tentokrát potkat neformálně u grilu v Lužánkách. Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00. Vlastní zásoby s sebou! :)


  Summer is here! Let's have an informal barbecue in Lužánky this time. We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00. Bring your own supplies! :)

 • Brněnské Pyvo – Pokaranténní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Poslední Pyvo před prázdninami proběhne opět v ArtBaru! Pojďme oslavit, že už se můžeme potkat osobně :) Věříme, že si toho budeme mít hodně co říct, i tak pro vás ale máme jednu krátkou přednášku.


  Last Pyvo before the summer holiday takes place in ArtBar again! Let's celebrate we can finally meet in person :) We believe there will be a lot to talk about, but still, we have one short talk for you.

  • Python 3.9
   • Petr Viktorin

   Python 3.9, scheduled for release in October, is now in feature freeze. Let's talk about the news you can look forward to.


   Python 3.9 se připravuje na říjnové vydání. Pojďme se podívat, na co nového se můžeme těšit.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Chybí vám brněnské Pyvo? Nám taky, proto jsme se rozhodli uspořádat ho tento měsíc alespoň online!

  Do you miss Pyvo Brno? We miss it too so we decided to organize an online version this month!


  Join us on https://meet.google.com/grf-tpur-ztx The talk will be in English.

  • How to build a career in IT
   • Antonio Fantini

   In this talk Antonio Fantini is going to share with you a little bit of his story and the steps and actions that helped him to build his (surprising) career as a programmer. He will share some helpful tips and advice for people that are just approaching the amazing world of programming.

 • Brněnské Pyvo – Optimalizační
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Toto Pyvo se podíváme na téma optimalizace. Dorazte, prosím, nejkratší možnou cestou.


  At this Pyvo, we will take a look at the topic of optimization. Please, arrive the shortest path possible.

  • Thoth - a recommendation engine for Python applications
   • Fridolín Pokorný

   Python sa stáva čím ďalej popularnejším jazykom v komunite a to nepochybne najmä vďaka AI/ML a data science. S popularitou rastie aj počet balíkov dostupných na PyPI a je často náročné vybrať ten správny balík v správnej verzii pre aplikáciu tak, aby aplikácia bežala korektne. Projekt Thoth je recommender systém ktorý agreguje informácie o Python balíčkoch, ich verziách ako aj informácie o ich korektnosti (nazývané "observations"). Tieto informácie sú následne použité v resolveri tak, aby doporučil balíčky v konkrétnych verziách pre aplikácie. V tejto krátkej prezentácii sa pozrieme na základne vlastnosti recommender systému postaveného na princípoch reinforcement learningu a ako je možné použiť Thoth pre správu závislostí aj v Tvojom projekte aby si sa mohol vyhnúť "dependency hell".


   Project Thoth is a recommendation engine that collects information about software packages, container images such as installation, assembling issues, runtime crashes or information about performance. This information is subsequently used in a recommendation engine that searches large state space of libraries and recommends the best possible combination of libraries suitable for your application using reinforcement learning. Let’s have a look at how such information is collected and how the large state space is explored to resolve the best application stack for your Python application based on different aspects.

   Python ecosystem is experiencing significant growth and popularity especially with the hype machine learning, data science and AI are creating. As the ecosystem grows its many times not straightforward and easy to decide which libraries in which versions are the most suitable ones for an application. Project Thoth is a recommendation engine which aggregates various characteristics of Python packages, called "observations", and uses them to recommend the best possible software stack (a fully pinned down list of dependencies) suitable for user's runtime environment and the application purpose. In this talk, we give an overview of the project Thoth, main ideas in data aggregation and its recommendation engine based on reinforcement learning principles. We will also show how you can benefit from Thoth's recommendations.

  • Simulace dopravy v Cities Skylines
   • Tomáš Mikulec

   Navrhni řešení komplexní dopravní situace ve tvém městě; Jezdíš denně přes kus města a setkáváš se s místy kde by dopravní řešení šlo vyřešit lépe? Ať už pro auta kruhovým objezdem nebo naopak zákaz vjezdu aby se uvolnil prostor pro cyklisty či chodce? Díky simulaci v Cities Skylines a modu CSL map můžeme z přibližného modelu (části) města vyzkoušet různé řešení a pomocí Pythonu vybrat to nejvhodnější.


   Suggest a solution for complex traffic situation in your city; Are you daily commuting through big part of town and seeing areas where traffic solution could be done better? Be it roundabouts for cars or banning them to make more space for bikes or pedestrians? Thanks to simulation in Cities Skylines and CSL map mod we can try out different solutions from a rough copy of a (part of) real city and using Python select the ideal solution.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Brněnské Pyvo – Droní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Na prvním Pyvu v roce 2020 se budeme věnovat programování dronů. Sejdeme se opět v klubovně ArtBaru :)


  At the first Pyvo in 2020 we will focus on the drone programming. We will meet again in Artbar's lounge room :)

  • Experimenting with DJI Tello drones
   • Vlado Kopšo
   • Dominik Jochec

   Spolu s účastníky CodeBrew Hackatonu jsme se snažili něco rozumného vymyslet a naprogramovat s drony DJI Tello, které jsou programovatelné v Pythonu. Jak nám to šlo, na jaké problémy jsme narazili a jaká to byla zábava Vám odprezentují Vlado a Dominik ze SolarWinds. Pracovali jsme v Pythonu, ale o Pythonu to nakonec zas tak moc nebylo, jak sami uvidíte a uslyšíte. :)


   Along with the participants of CodeBrew Hackaton, we have tried to design and develop something reasonable with DJI Tello drones, which are programmable using Python. How it went, what problems have we encountered, and how much fun it all was, will be presented to you by Vlado and Dominik from SolarWinds. We were using Python, but that turned out to be just an implementation detail. You shall see for yourself. :)

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Jako již tradičně, klasický termín Pyva vychází v prosinci nevhodně, na druhý svátek vánoční, a tak se místo posledního čtvrtka sejdeme o týden dříve.

  Přednášky nebudou a lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Hlavním tématem předvánočního Pyva bude opět hardware!

  Přineste se pochlubit pípátky, blikátky, točítky, chytrými varnými konvicemi a jinými zajímavými věcmi. Nejlépe samozřejmě vlastnoručně ubastlenými a Pythonem poháněnými :)

  Hardwarová burza

  I letos bychom rádi zachovali tradici hardwarového blešáku. Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z předchozích let? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji!

  Samolepková burza

  Pokračujeme také v tradici samolepkové burzy! Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!

  Sejdeme se opět u Dřeváka. Těšíme se!


  Last Thursday in December is not the best date for Pyvo as it is right after Christmas, so let's meet a week earlier.

  No scheduled talks, you can have a lightning talk but without the projector.

  The main topic, as in previous years, is hardware!

  Bring your beepers, flickers, spinners, smart kettles or whatever interesting stuff you have at home, preferably if it is made by you and runs on Python :)

  Hardware swap meet

  We would like to continue with the tradition of the hardware flea market. If you have unused routers, diodes, headphones, disks, or other electronic devices you don't want anymore but can be useful for someone else, bring it and change for something you like more!

  Stickers exchange

  Another nice tradition is the stickers exchange. Do you have any stickers you don't fancy? Bring them and change for some other stickers you like!

  Let's meet again at Dřevák Beer & Grill. See you there!

 • Brněnské Pyvo – Listopadové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Listopadové Pyvo přináší opět několik zajímavých přednášek a příležitost pro to, se setkat s lokálními Pythonisty, probrat vše důležité a ochutnat pivní nabídku Artbaru.


  November Pyvo brings interesting talks again. Also a great opportunity to meet local Pythonistas, discuss "important stuff" and try some of the great beers of Artbar.

  • Automatizovaná konverze textových sestav do formátu Office Open XML
   • Luděk Reif

   Tahle přednáška bude v českém jazyku.

   Z UNIXového systému dostaneme textovou sestavu, která je pro další zpracování uživatelem nevhodná. Údaje z ní sice dostane, ale o nějakém třídění, jednoduchém vyhledávání nebo snad tvorbě statistiky nemůže být řeč. A tak za pomocí propojení Pythonu a databáze vznikl jednoduchý program, který na základě nastavených pravidel převede textovou sestavu do Office Open XML, se kterým už si poradí tabulkový editor a uživateli poskytuje nesrovnatelný komfort.

  • Roboproject
   • Karolina Surma

   Už rok se skupina nadšených začínajících Pythonistek věnuje vývoji počítačové verze deskové hry RoboRally v Pythonu. A první hratelná verze je na světě! Pojďme si říct něco o technologiích, které jsou na hře použity, jaká jsou jejich omezení, jaká je další budoucnost projektu a jak se do něj můžete zapojit.


   For the last year, a group of eager Python beginners has been working on Python version of a board game RoboRally. We're pleased to announce v. 1! Let's talk about what technologies we used and why, what are the limitations, what are the possibilities of future development and how you can contribute.

  • Automating the boring space stuff!
   • Matthias Bermann

   Matthias will introduce to us how to (almost) automate satellite operations. It involves an automation-framework as the base, and the different tools and utilities built on top of it. Additionally, the talk will include the evolution of the ground software side, reducing manual steps to near-automatic, one-click solution. As the last topic, the talk will also describe the move from purely on-site service to AWS and various pitfalls encountered while learning the new platform.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Brněnské Pyvo – Komunitní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Říjnové Pyvo bude tak trochu speciální. Nebudeme se věnovat technickým tématům, nýbrž IT komunitám. Poslechneme si tři přednášky lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním meetupů, workshopů či kurzů, a také budováním komunit samotných.


  This months Pyvo is a special one. We will switch from technical topics to community ones for once. We invited three long-time community enthusiats to share their experience with organizing IT-related meetups, workshops and courses, and building the communities in general.

  • Experimenting with community events
   • Anežka Müller

   Téměř každý už slyšel o tom, že se pro různé komunity pořádají nějaké meetupy a workshopy. Pojďme si představit i jiné formáty akcí, čím mohou být zajímavé a pro které skupiny jsou více či méně vhodné.


   Almost everyone knows there are some meetups and workshops being organized for various communities. Let’s talk about some other formats of community events, what can be interesting about those and for which groups they may or may not work.

  • PyLadies under the hood
   • Karolina Surma

   Brno: kdo, co a proč. Přijď se podívat na naši komunitu, aktivity, role a... třeba se i přidej?


   Brno: who, what and why. Have a glance at our community, activities, roles - and... maybe get convinced to join us?

  • Lessons learned from 9 years of community work
   • Honza Javorek

   Honza pomáhá s rozšiřováním české Python komunity od roku 2011, kdy založil Pyvo v Brně. Roky se věnuje srazům, kurzům, workshopům, konferencím, neziskovce Pyvec, a dalšímu dobrovolničení. Poslechněte si několik ponaučení, která si odnesl ze své komunitní práce, a o kterých si myslí, že by mohla pomoci i dalším.


   Since 2011, when he founded Pyvo in Brno, Honza has been helping to drive the growth and success of the Czech Python User Group. For years he has been participating in volunteer-driven meetups, courses, workshops, conferences, the Pyvec nonprofit, and more. Listen to a few lessons he has learned during his community work, which he thinks could help others to better understand how to succeed in volunteering.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Brněnské Pyvo – Neuronové & QA
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  První Pyvo nové sezóny bude na téma bezpečnosti neuronových sítí a také QA (anotace viz níže). Po prázdninách se potkáme opět v klubovně Artbaru, útulnější než dřív :)


  The topic of the first Pyvo of this season is Safety verification in neural networks and QE (see below). Lets meet meet in Artbar's lounge room (comfier than ever) again after the summer break! :)

  • Safety Verification of neural network
   • Martin Gaňo

   Byť zavraždený neurónovou sieťou? Možno to znie naozaj šialene, ale jedného dňa sa to skutočne môže stať, nie však tak, ako si mnoho z vás myslí.


   Assassination by neural network. Sound crazy? Well, it might happen someday, and not the way you may think.

  • QA MakeFile
   • Petr Schreiber

   Představení modulu pro Python 3, který umožňuje přípravu a ovládání (virtuálních) strojů, s prezentováním výsledku operace prostřednictvím HTML reportu. Prezentace představuje interní QA projekt Avastu, který je zvažován pro open sourcing.


   Overview of Python 3 module allowing to deploy (virtual) machines, perform actions on them and present the results in HTML form. The presentation of Avast QA project considered for open sourcing.

 • Srpen je tu, a s ním i poslední prázdninové Pyvo věnované networkingu. Tentokrát se potkáme v nové, krásné hospodě Pivoň u Lužánek, kde budeme mít možnost ochutnat spoustu rozličných pochutin (piv) a snad nezažijeme saunu jako posledně :)


  Last summer Pyvo is here and this time we decided to visit new pub Pivoň near Lužánky. There will be a possibility to try various delicacies (beers) and hopefully we will not experience pub sauna as we did the last time.

  • Goodbye
   • sha256:fd9f3f0f8e07d220a653add9f7dc9e052a3b232af0ca8c2eedb7aeeb5d62982b

   ???

 • Milí Pythonisté, červencové Pyvo bude tradičně, jako všechna prázdninová Pyva, o networkingu a přátelském povídání, tedy bez přednášek. Potkáme se ve čtvrtek v 7 večer v hospodě U Dřeváka nad dobrým jídlem a pivem :)


  Dear Pythonistas, this month's Pyvo topic is "networking and pivo", as usual during holiday, so no talks planned. Let's meet this Thursday at 7 PM in U Dřeváka pub.

 • Brněnské Pyvo – Maticové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Co jsou to matice a na co se používají? Suchá teorie a nudná matematika, nebo mohou i bavit?

  Přijďte se podívat na přednášky a dozvědět se, co vlastně matice jsou, jak se používají a na co jsou užitečné.


  What are matrices, exactly, and what are they used for? Plain theory and boring mathematics, or can they be enjoyable too?

  Come and see talks on what matrices are, how are they used, and what are they useful for.

  • The Transformation Matrix
   • Petr Viktorin

   Zkusil/a jsi někdy provést afinní transformaci homogenních souřadnic pomocí matice? Jestli ne, tahle přednáška je pro tebe!

   Podívejme se na to, jak pomocí malé tabulky čísel hýbat, zvětšovat, otáčet a smačkávat obrázky, jak dát 3D modelu perspektivu – a proč to tvoje grafická karta dělá právě takhle.


   Have you ever applied an augmented affine transformation matrix to a set of homogeneous coordinates? If you have not, don't worry! This talk is for you!

   Let's look how small grids of numbers can move, zoom, turn and squish pictures, put 3D models in perspective -- and why your graphics card actually uses them for these purposes.

  • Blender: přehled klíčových funkcí
   • Martin Schrimpel

   This talk is in Czech language only! (but given the content, it might be interesting for non-Czech speakers too)


   V této přednášce Vám představím opensource aplikaci Blender a její některé klíčové funkce a techniky. Bude zahrnuta mírná teorie opřená o praktické ukázky


   In this lecture I will introduce the opensource app Blender and some of its key functions and techniques. It will include some easy theory supported by practical examples.

  • Quantum computing
   • Marcel Plch

   Kvantové počítače jsou technologie na vzestupu, o které toho nikdo vlastně moc neví. Kolik je 7x7? "Pravděpodobně 48.3215831543..." Asi nějak takto by vám odpověděl kvantový počítač.

   Proč je tedy užitečný? Nahradí někdy klasický počítač? jak to souvisí s maticemi a Pythonem? A je Schrödingerova kočka ještě naživu?


   Quantum computers are a technology that nobody really knows much about. What is 7x7? "It's 48.3215831543... Most likely." That's what a quantum computer would tell you.

   What is it good for then? Will it ever replace a classical computer? What does it have to do with matrices and Python? And is Schrödinger's cat still alive?

 • ⚠ This month, Pyvo will be at Edunesto: Veselá 14, Brno
  ⚠ Pyvo bude tentokrát v Edunesto, Veselá 14!


  What does “Beta“ mean for you? A bug-fixing sprint? An excuse to break things? Or just a greek letter?

  If you have a project in beta, a story about beta software, or a beta version of a talk, please share it!


  Co pro tebe znamená „Beta“? Opravování chyb? Výmluva k rozbíjení věcí? Nebo jen řecké písmeno?

  Máš-li projekt v beta verzi, příběh o beta softwaru, nebo beta verzi přednášky, poděl se o ně!

  • xonsh 0.9.4
   • Alexander Sosedkin

   Some of us love Python so much that they make it their login shell. One must be quite a hardcore fan to sacrifice the ergonomics of the UNIX shell, though.

   Fortunately, no hard choices are needed with xonsh, which, depending on how you look at it, is either Python that accepts shell syntax or a shell that allows you to lapse into Python at any given time.

   But beware: the barrier to entry is so low and the convenience is so addictive, that you'll find yourself hooked on scripting everything in xonsh in no time.

  • Python 3.8.0b1
   • Petr Viktorin

   The first beta version of Python 3.8 should be released on Friday, right after Pyvo.

   For the beta, all features of Python 3.8 are in. What are they? What can you expect to be released in October? You can read the list, of course. But if you want to see some demos or discuss with others, a meetup is the best place!

 • Brněnské Pyvo – Aprílové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V aprílovom pyve si povieme o nástrojoch zjednodušujúcich tímovú prácu s microservice architektúrou.


  In april pyvo we will discuss tools making the work with microservice architecture easier for teams.

  • Don't talk, scheme! - Make service integration easier with schemata
   • Tin Markovic

   Services (Micro or SOA) often introduce misunderstandings between teams and parties. During development, there's always room for change and improvement - things are flexible. This can be problematic with several teams and several services in parallel.

   Bind them with schema. Enforce the schema programmatically and use it to test. Reuse internal standards through your ecosystem, without consistency issues on your dependents.

   Examples are in Python: implementation and demonstration of some principles, and how they integrate.

 • Brněnské Pyvo – Učící
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Pojďme si popovídat o učení. Ne o tom strojovém, které je teď tak populární, ale o tom obyčejném, lidském. Jak a proč se učit programovat? Ať už od začátků, nebo, když už to člověk umí, jak se vzdělávat dál? Jak a proč učit někoho jiného? Kdy je dobré začít? Těšíme se na vás a na vaše příspěvky do diskuze!


  Let's talk about learning! Not machine learning which is so popular nowadays, but the normal kind – human learning. How and why should you learn to program? How to start? How to expand one's knowledge once you know the basics? How and why to teach somebody else? When is it good to start? We look forward to seeing you and your contributions to a discussion!

  • Jak se učit Python
   • Martina Burjanová

   Motivace a recepty na učení se Pythonu, Digitální akademie Czechitas

   Oblíbení autoři na YouTube, ksi, pythoanywhere.

   Zkušenosti z pracovních pohovorů.


   Motivation and recipes for learning Python, Digital academy Czechitas.

   Favourite authors on YouTube, ksi, pythonanywhere.

   Experience from job interviews.

 • Brněnské Pyvo – Testovací
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V únoru bude Pyvo na téma testování. Máte svůj osobní projekt, o kterém si nejste jisti, zda dělá, co dělat má? Nevíte, jestli můžete změnit ten jeden konkrétní řádek, protože by se něco mohlo rozbít? Podíváme se, jak si napsat testy tak, abychom tyto problémy nemuseli (tolik) řešit.


  In February, there will be Pyvo on the testing topic. Do you have your own project you are not sure if it does what it should do? Or are you not sure whether you may change that one particular line because of fear of breaking things? Let's have a look at how to write test not to worry about that (as much).

  • Full Stack testovanie Cloud aplikácií s Pythonom
   • Vladimir Kopso

   Krátky úvod do architektúry testovania SaaS aplikácií pomocou Pythonu, súvisejúcich knižníc a nástrojov.

   Od testovania API, cez záťažové testovanie po testovanie z pohľadu užívateľa.


   A short introduction to testing SaaS applications using Python and related tools and libraries.

   From API testing to load testing to end-to-end testing.

  • Úvod do pytestu - testovacího frameworku pro všechny
   • Lucie Leistnerová, Jan Zmeškal

   Pytest je open-source testovací framework, který je vhodný pro různé druhy projektů - ať už se jedná o unit testy pro váš osobní prográmek na GitHubu nebo rozsáhlou testovací sadu pro firemní produkt. Nehledě na to, co potřebujete testovat, díky Pytestu nemusíte začínat od nuly. Představíme vám, jak připravit vaše první testy během pár minut. Jednou z nejsilnějších stránek pytestu jsou jeho rozšíření. Nakonec tedy krátce promluvíme o tom, jak těchto rozšíření využíváme při testování produktu oVirt (open-source virtualizační nástroj).


   Pytest is an open-source testing framework which is useful for a wide variety of projects - be it unit tests for your personal program on GitHub or a large testing set for a company product. No matter what you need to test, thanks to Pytest you don't need to start from zero. We will introduce you to our first tests in a few minutes. One of the strongest parts of PyTest are its extensions. At last, we will talk a bit on how we use these extensions for testing of the oVirt product (open-source virtualization tool).

  • Behavior-driven development (nejenom) pro aplikace založené na mikroslužbách
   • Pavel Tišnovský

   Aplikace, které jsou založeny na využívání mikroslužeb, je nutné testovat velmi důkladně, protože s každou nově přidanou mikroslužbou se zvyšuje počet oblastí, které se mohou z nějakého důvodu chovat nekorektně.

   Navíc se poměrně často setkáme se situací, kdy je každá mikroslužba napsána v odlišném programovacím jazyku, což ještě více komplikuje práci QA.

   Jedno z možných řešení této situace (minimálně z hlediska testování) je použití tzv. Behaviour-Driven Development (BDD), v němž jsou testy napsány ve specializovaném jazyce Gherkin, který je navržený takovým způsobem, aby byl snadno čitelný jak vývojáři, tak i testery, SW architekty a dokonce i zákazníky, kteří se tak mohou podílet na tvorbě testovacích scénářů s popisem očekávaného chování systému.

   Na přednášce se zaměříme na použití knihovny Behave určené pro Python.


   Applications that are based on microservices needs to be tested thoroughly because the number of possible points of failure increase with each new microservice added to the whole schema. Additionally, services might be written in different languages, which creates more work for poor QAs. One possible solution is to use the Behavior-Driven Development (BDD) approach and write integration tests in a consistent way. In this workshop, we'll introduce a BDD library for Python, Behave, which is based on the popular Gherkin DSL.

   We expect the attendees to have basic Python knowledge at least.

 • Brněnské Pyvo – APIvní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Chceš použít knihovnu na jednoduchý úkon a výsledku se nedomůžeš.

  Netušíš, jak jsi to udělal, ale knihovna se zjevně o vše postarala sama.

  To jsou dvě možné varianty, jak může vypadat API, pojďme se na nějaké/nějaká z nich podívat!


  You want to use a library to accomplish a simple task. Which becomes unbeatable.

  You have no idea how you did it, but it works. The library seems to handle stuff pretty much on it's own.

  Those are two possible stories which can happen when using an API. Let's take a look at some of those!

  • Discord API
   • Marcel Plch

   Discord je v poslední době stále populárnější aplikace zaplňující díru, kde dříve byl TeamSpeak či Ventrilo. K čemu je u takové aplikace užitečné API a co se s ním dá dělat? Ukážeme si třeba, jak si napsat pomocníka do skupinového chatu.


   Discord is an app that has been lately gaining on popularity which nowadays fills the whole, where there were apps like TeamSpeak or Ventrilo. Why would you even need an API for such an app and what can you do with it? For example, a group chat bot can get very handy.

  • Testování API clienta pomocí knihovny requests-mock
   • David Beneš

   Napsali jste appku, která komunikuje s nějakou další službou přes API, a chcete vědět, jestli bude správně zpracovávat odpovědi serveru?

   Pokud je odpověď ano, tak se spolu podíváme na knihovnu requests-mock, která nám umožní naše rozhraní otestovat.


   Did you write an app that communicates with another service over an API and you want to know if it handles the server responses correctly?

   If the answer is yes then we can look at requests-mock library that will help us with testing of our interface.

 • Brněnské Pyvo – Hardware Bazar
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Normální termín Pyva vychází v prosinci nevhodně, a tak se místo posledního čtvrtka sejdeme ve čtvrtek druhý.

  Přednášky nebudou. Lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Hardware

  Hlavním tématem večera bude, jak už to tak tradičně bývá, hardware!

  Přineste se pochlubit pípátky, blikátky, točítky, chytrými varnými konvicemi a jinými zajímavými věcmi. Nejlépe samozřejmě vlastnoručně ubastlenými a Pythonem poháněnými :)

  Vetešnictví

  Letos budeme taky pokračovat v tradici předvánočních blešáků, kterých bylo šest.

  Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z loňska? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji! (po n pivech)

  Samolepková burza

  Je tady třetí ročník samolepkové burzy!

  Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!


  Sejdeme se v salonku u Dřeváka. Těšíme se!

 • Brněnské Pyvo – Projektové a Okna
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Na tomto Pyvu si řekneme, jak příjemněji používat a spravovat Windows a jak se co nejvíce přiblížit prostředí, které funguje na Linuxu. Dále něco o sdílení projektů nejen pro Python nováčky.

  • Linuxové vývojové prostředí ve Windows
   • Tomáš Mikulec

   Nastavení rozumného vývojového prostředí a správa softwaru ve Windows nemusí být nejpříjemnější. Ukážu "balíčkovací systém" chocolatey, ipython, msys2 a rozumnou příkazovou řádku s příkazy, na které jsem zvyklý z Linuxu.

  • Projekty, aneb Kafe s Pomerančem
   • Tomáš Mikulec

   Během svých Python kurzů mě napadá spousta projektů, v cestě ale stojí jednak jakým způsobem zaujmout účastníky a ukázat jim, co vše je možné, a jednak jak jim po pochopení základů dát jednodušší projekty, do kterých se můžou hned pustit. Kam všechny nápady sepsat tak, aby si mohli nováčci dobře vybrat? Bude to zajímavé i pro ostatní? Asi mám nápad na řešení.

  • Docs with Sphinx
   • Honza Javorek
  • py-spy
   • Martin Bašti
 • Brněnské Pyvo – Časové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Na tomto Pyvu se budeme věnovat času. Student z VUT nám poví, jak pomocí Pythonu vytvořil webové rozhraní ke své bakalářské práci.

  • Měření času a přístup k datům (nejen) díky Flasku
   • Petr Kratochvíl

   Úspěšné snahy neznalce pythonu o vytvoření funkčního programu na úpravu získaných dat a jejich prezentaci v reálném čase přes webové rozhraní pomocí Pythnu 3.6 a microframeworku Flask.

  • Dvě programátorské povahy
   • Honza Javorek

   Vymyslíš, pospojuješ, za půl dne máš funkční prototyp. Tvůj kód je ale škaredý a nikdo se v něm už nikdy nevyzná. Konvence neřešíš, hlavně že to funguje. Dobrá práce? Špatná práce?

   Všechno máš skvěle navržené, utřízené, dokumentované. Zabralo to týdny, ale je to krása. Akorát že tuhle věc už po Vánocích vlastně nikdo nebude potřebovat. Dobrá práce? Špatná práce?

   Máš tým programátorů a vidíš, že tam jsou lidi dvou dost odlišných povah. Tým není efektivní a ještě se hádá. Špatná práce. Co s tím?

 • Brněnské Pyvo – Grafové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Summer is ending and ArtBar is open after renovations!

  Come talk about Python, graphs, databases, and any other fun parts of life.

  • Classifying Python Videos with a Graph Database
   • Christopher Lozinski

   There are so many Python Videos on the web. How do we find the good free videos on the topics we are interested in, and avoid the junk?

   PythonLinks.info organize Python-related videos into a tree of categories. It rates each video based on upvotes versus total votes. Swipe left, right, up, or down to browse the tree.

   This talk discusses the Python Video Ecosystem, the classification approach, and the underlying Python Graph Database (ZODB).

 • Prázdniny jsou v plném proudu a i srpnové Pyvo bude odlehčeně prázdninové. Chceš-li ostatním něco říct, připrav si pětiminutový lightning talk!

  Po přednáškách si zagrilujeme na zahrádce bistra Andini.

  Grilování sponzoruje Kiwi.com. Můžete se těšit na maso, pečivo, zeleninu, nealko i pivo.

  • Reliability in distributed systems
   • Jiří Beneš
 • Brněnské Pyvo – Pivní
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Dear Pythonistas (those who are not attending EuroPython :),

  As usual, during the holidays, Pyvo enters the slow summer mood, so no talks for you in July and August. We wanted to come up with the traditional grill event, but due to the uncertain weather situation, the decision was made to just have a beer at U Dřeváka Beer&Grill. Also, the grill is reserved for August already!

  Come have a chat about Python-related stuff. We might even try to bring few stickers for exchange if anybody is interested :)

  See you on Thursday!

 • Brněnské Pyvo – Release party
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Blíží se nová verze Pythonu!

  Půjde-li vše hladce, den před Pyvem oficiálně vyjde Python 3.7.

  Uvítáme přednášky na témata kolem jazyka, standardní knihovny, interpreteru, nebo o tom jakou verzi Pythonu používáte ve vašem projektu.

  Máš-li na Pyvu co říct, napiš ogranizátorům!

  • What's new in Python 3.7
   • Petr Viktorin

   A live overview of the new features in Python 3.7

  • Honeypots
   • Martin Haller
  • Python Docs CZ
   • Marcel Plch
   • Vojtěch Ventruba
  • 3.7 Calls to Action
   • Sviatoslav Sydorenko
 • Brněnské Pyvo – PyCon warm-up
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Májové pyvo bude v netradičnom termíne, o týždeň skôr než tradične.

  Z májového Pyva si jeden z Vás môže odniesť lístok na nadchádzajúci PyCon CZ v Prahe. Najistejší spôsob, ako mať šancu ho získať, je ukázať sa s lightning talkom. :)

  Pozor, Pyvo začína trochu neskôr, než je obvyklé.


  Pyvo in May will be a week earlier than usual.

  One of you may leave May's Pyvo with a ticket to the upcomming PyCon CZ in Prague. The surest way of getting a chance to get the ticket is to come up with a lightning talk. :)

  This Pyvo will start a bit later than usual.

  • MicroPython overview, libraries and demo
   • Ilya Etingof

   In this presentation we will poke at MicroPython hiding deep in the silicon jungles of the PyBoard and ESP8266 microcontrollers.

   We will check out the core libraries that the platform offers and play with simple scripts to learn the development work flow and system APIs.

   The show's going to happen on-stage, unless the boards let their blue smoke out before we get that far.

 • Brněnské Pyvo – Aprílové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V Apríli sa pozrieme na Redis Queue.

  Z aprílového Pyva si jeden z Vás odnesie lístok na nadchádzajúci PyCon CZ v Prahe. Najistejší spôsob, ako mať šancu ho získať, je ukázať sa s lightning talkom. :)

  Pozor, Pyvo začína trochu neskôr, než je obvyklé.


  In April we will look at the Redis Queue library.

  One of you will leave April's Pyvo with a ticket to the upcomming PyCon CZ in Prague. The surest way of getting a chance to get the ticket is to come up with a lightning talk. :)

  This Pyvo will start a bit later than usual.

  • RedisQueue - simple work queue
   • Michal Ovčiarik

   Keep-it-simple approach to work queues designed for cases when Celery is just too complicated.

  • Q
   • Miro Hrončok

   Quick and dirty debugging output for tired programmers.

  • PyCon CZ 2018
   • Veronika Kabátová

   An invitation to PyCon CZ in Prague

 • Brněnské Pyvo – Březnové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V březnu Pyvo bude!


  Yes, there'll be Pyvo in March!

  • Wrapping C libraries with CFFI
   • Moisés Guimarães

   In this presentation we will talk about how to bring that C library we [like|need|depend on] into Python so we can code in Python everyday! \o/

 • Brněnské Pyvo – Únorové
  Bistro Andini, Pekárenská 330/12

  POZOR: Únorové pivo se mimořádně nekoná v Artbaru!


  Honza Dupal z firmy Exponea vám poví o tom, jak využívají vizuální programování v marketingu.

  Frido Pokorný z Red Hatu pak pohovoří o distribuovaných výpočtech s pomocí knihovny Selinon.

  A možná bude i soutěž o lístek na Pycon 2018 ;)

  Těšíme se na vás a na vaše příspěvky do diskuze.

  • Vizuální programování v marketing automation
   • Honza Dupal

   Jak Exponea ulehčuje pomocí vizuálního programování práci běžným uživatelům? Na příkladu z marketingu si ukážeme návrh nástroje pro vizuální programování – od definice problému přes návrh grafického rozhraní a expresivitu jazyka až po implementaci a škálování v Pythonu.

  • Distribuované výpočty pomocou knižnice Selinon
   • Fridolín Pokorný

   Vieš ako uskutočňovať distribuované výpočty v clusteroch? Skúšal si niekedy spracovať dáta s jednoduchými ale aj komplexnými závislosťami distribuovane pomocou Pythonu? Ak áno, možno poznáš populárne knižnice ako napríklad Celery alebo Dramatiq. V tejto prednáške si, okrem základov distribuovaných výpočtov, ukážeme nevýhody týchto knižníci, ako aj možnosť rozšíriť Celery pre zjednodušenie administratívy, údržby a diagnózu chýb v clusteroch orchestrovaných pomocou OpenShift či Kubernetes schopných spracovať „big data“.

 • Brněnské Pyvo – Učení
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Pojďme si popovídat o učení. Ne o tom strojovém, které je teď tak populární, ale o tom obyčejném, lidském.

  Jak a proč se učit programovat? Ať už od začátků, nebo, když už to člověk umí, jak se vzdělávat dál?

  Jak a proč učit někoho jiného? Kdy je dobré začít?

  Těšíme se na vás a na vaše příspěvky do diskuze.

  • Nauč (se) Python
   • Petr Viktorin

   Na začátek trochu rozvedu, co vlastně znamená, „učit se programovat“. Je rozdíl mezi tím, co se učí na informatice na vysoké škole, a tím co se dělá na Django workshopech. Který přístup je (pro koho) lepší?

   Sám mám zkušenost se začátečnickým kurzem pro PyLadies i s vysokoškolským „pokročilým Pythonem“. Oba kurzy mají otevřené materiály, které si může kdokoli projít i z domu.

   Popovídám o tom, jak takové otevřené kurzy fungují, jak se připravených materiálů učit, jak do nich přispět, nebo jak založit vlastní komunitní kurz či workshop.

  • Umíme programovat, Základy programování na FI a další
   • Radek Pelánek

   Představení projektu Umíme programovat, předmětu Základy programování na FI MUNI, knížek Programátorská cvičebnice a Želví grafika a dalších programátorsky-výukových aktivit, které spolu všechny tak trochu souvisí.

  • Python víkendy
   • Michal Cáb

   Michal představí Python víkendy s kiwi.com.

  • Python v Engeto Academy
  • Tutorials Point
   • Marcel Plch
 • Brněnské Pyvo – Hardware Bazar
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Normální termín Pyva vychází v prosinci nevhodně, a tak se místo posledního čtvrtka sejdeme druhou středu.

  Přednášky nebudou. Lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Hardware

  Hlavním tématem večera bude, jak už to tak tradičně bývá, hardware!

  Přineste se pochlubit pípátky, blikátky, točítky, chytrými varnými konvicemi a jinými zajímavými věcmi. Nejlépe samozřejmě vlastnoručně ubastlenými a Pythonem poháněnými :)

  Vetešnictví

  Kromě toho navážeme na tiletou tradici předvánočních blešáků.

  Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z loňska? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji! (po n pivech)

  Samolepková burza

  A aby toho nebylo málo, udělejme tradici i z loňské novinky.

  Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!


  Sejdeme se v salonku u Dřeváka. Těšíme se!

 • Brněnské Pyvo – Listopadové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  I v listopadu bude Pyvo! Přijďte!

  • Python v Blenderu
   • Marcel Plch

   Blender je skvělý 3D modelovací program, ale ne každý si v něm kvůli složitosti jeho ovládání troufne něco dělat ručně. Ovšem Blender nabízí velmi bohaté API vhodné pro zcela jakýkoliv úkon. Pokud ti nejsou moc blízké složité klávesové zkratky, ale přece bys se rád s tímto programem seznámil, tento talk ti pomůže pomocí Pythonu.

  • automypy
   • Martin
  • OpenSCAD
   • Miro Hrončok
 • Brněnské Pyvo – Říjnové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Říjnové Pyvo se bude již tradičně konat v klubovně Artbaru, začne Python-related talky a posléze bude pokračovat více či méně divokou socializací na pivem :)

  Tentokrát se nám podařilo nalákat tři speakery. Navíc máme naplánovaný také jeden lightning talk; k dalším se můžete odhodlat i v průběhu Pyva.

  • Mypy - tool for Python static analysis
   • Jirka Suchan

   Mypy is a new tool for code static analysis. It makes refactoring safer, reveals bugs you dont even know you have. BDFL approved.

  • Tuned
   • Marek Suchánek

   Linux je univerzální operační systém, ale nedovede zatím předvídat, k čemu se ho snažíte použít. Abyste své distribuci vysvětlili, že zrovna chcete provozovat server, šetřit energií nebo hrát hry na desktopu, obraťte se na projekt Tuned.

  • Organizace kódu
   • Roman Pavelka

   Řeč bude o organizaci kódu v malých a středních projektech (přibliřně do dvaceti tisíc řádků kódu) se zaměřením na projekty převážně v Pythonu. Tématem bude jak rozdělit kód do procedur, tříd a modulů, jak vytvářet dokumentaci, jak pojmout testování a jak zamezit některým častým chybám. Zdrojem je autorova sedmiletá zkušenost s profesionálním vývojem v Pythonu, knihy Code Complete (McConnell, 2004) a Mythical Man-Month (Brooks, 1995) a článek Simple Testing Can Prevent Most Critical Failures (Yuan et al., 2014).

  • BarterBot
   • Karel Válek

   BarterBot je implementaci amaterskeho robota napsaneho v jazyce Python. Nejedna se o robota zprostredkovavajiciho platby a nakup, nybrz o modularniho robota schopneho pracovat s vice, nez jednim komunikacnim protokolem.

  • Announcements
   • Petr Viktorin
  • OCDer
   • Jirka Suchan
 • Brněnské Pyvo – Zářijové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Koniec septembra je za rohom a s ním prichádza čas na ďaľšie pyvo. Pevná téma zatiaľ vybraná nie je.

  Pracovali ste cez leto s nejakým zaujímavým projektom, účastnili ste sa zaujímavých akcií? Príďte nám o nich povedať!

  Formát prednášky je zvyčajne príspevok na cca 30 minúť alebo krátky lightning talk.

  Detaily budú doplnené počas týždňa.

 • Brněnské Pyvo – Grilovací
  Kraví hora, Mezi hvězdárnou a dětským hřištěm

  Prázdniny zakončíme venku: grilovačkou!

  Od šesti hodin budou rozpálené uhlíky ve veřejném grilu na Kraví hoře, přineste si tedy něco k jídlu i pití. Nebudeme mít žádné téma, ani přednášky, pokud by si ovšem chtěl někdo střihnout lightning talk, bránit mu v tom nebudeme :) Spíše jen posedíme, najíme se a budeme si povídat.

 • Brněnské Pyvo – U Dřeváka
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Vzhledem v nevlídné předpovědi počasí se přesunuje původní grilování na srpen. Náhradním programem je posezení v hospodě U Dřeváka. Od 19.00 je zamluven salonek na jméno Pyvo.

  Nebudeme mít žádné téma, ani přednášky, pokud by si ovšem chtěl někdo střihnout lightning talk, bránit mu v tom nebudeme :) Spíše jen posedíme, najíme se a budeme si povídat.

 • Brněnské Pyvo – Barevné
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Červnové Pyvo na téma Python a barvy

  Mícháš barvy v CSS? Obarvuješ si terminál? Rozsvěcíš světýlka? Analyzuješ spektra? Hledáš barvení grafů? Přijď se podělit o znalosti a zkušenosti.

  Uvítáme přednášky všech délek (1-30 min) a úrovní (od úvodu pro začátečníky po technické diskuze). Inspirace tématem je vítaná, ale ne nutná :) Máš-li co říct, přihlaš si prosím přednášku na encukou@gmail.com.


  June's Pyvo about Python and colors

  Do you mix color values in CSS? Color your terminal? Blink LEDs? Analyze star spectra? Determine graph colorings? Come share your experiences!

  We're looking for talks of all lengths (1-30min) and levels (from introductions for beginners to technical discussions). Taking inspiration from the topic is nice, but not required. If you'd like to speak, please send a mail to encukou@gmail.com!

  • Color theory basics and Python syntax highlighting in VIM
   • Veronika Kabátová
  • Barvy hasičských vozů
   • Lumír Balhar
  • Vim
   • Martin Čurlej
  • Vybírání barev v Jupyteru
   • Petr Viktorin
 • Brněnské Pyvo – Květnové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Máj, lásky čas... Takže znova zalezieme do podzemia. Tentokrát, pre zmenu, do hospodského prostredia. Peniaze na pivo, klobásy, hermelíny a iné drobnosti so sebou. ;) Pre prírodychtivých sme pripravili za križovatkou Lužánky.

  O čom bude májové pyvo?

  To ešte nevieme, záleží na Vás!

  Ak by ste chceli porozprávať o svojom projekte, zaujímavej knižnici, ktorú ste našli a chcete sa o ňu podeliť so svetom, či si chcete vyskúšať prednášku na veľkú konferenciu v kľudnejšej atmosfére s menším publikom, ozvite sa!

  Ak si netrúfate na plnú prednášku, lightning talk do piatich minút to istí!

  Podrobnosti v nasledujúcich dňoch. Stay tuned.

  Jeden z návštevníkov/prednášajúcich z miesta odíde s lístkom na PyCon CZ v Prahe!

  • Experiences teaching Python
   • Tomáš Mikulec

   I will talk about experiences teaching Python on IT high schools and in big company what are common issues and what does not work. You probably know someone that could use Python for many of his/her tasks not only in work, if they have time for it, teach them and make their life better.

  • Jak funguje Git
   • Petr Viktorin
  • Python in Unreal Engine 4
   • Tomáš Mikulec

   Ever wanted to make a game or even some visualizations using Unreal Engine 4 and blueprints system seems limited/confusing and C++ even more? Then use Python plugin! I will show how it’s easy to get started and make something cool.

  • Jak vypadala moje diplomka
   • Luděk Reif
  • NePyvo
   • Markéta Nováčková
  • Jídelníček
   • Luděk Reif
 • V apríli si povieme niečo o machine learningu. Prednáška sa bude venovať použitiu pythonu k detekcii finančných podvodov.

  • Machine learning and Python catch crimes
   • Milan Čapoun
   • Anton Salykin

   Guys from ThreatMark cybersecurity startup will explain the high level of machine learning done with Python. They will show some real cases: how it is possible to spot financial fraudsters in the card transactions data you don’t even understand, or how to detect that bank user is drunk after PyVO. That’s where machine learning comes to play and we will show you why Python is a great choice.

 • Brněnské Pyvo – Open Data
  Sklípek kiwi.com, Hlinky 40/102

  V březnu si povíme o otevřených datech, abychom byli připraveni: město Brno v rámci iniciativy Otevřená města plánuje spoustu informací uvolnit.

  Přijďte včas – přednášek je hodně, tak tentokrát začneme hned po sedmé hodině.

  • Otevřená data o Brnu
   • Jiří Ulip

   Jiří Ulip nám poví něco o datech, které město Brno plánuje zveřejnit v rámci iniciativy Otevřená města.

  • Histogramy z otevřených dat s knihovnou physt
   • Jan Pipek
  • Open Data + Pandas == ♥
   • Eduard Trott
  • O otevřených městech
   • Radovan Kavický
  • Kiwi.com internships
   • Jan Bleha

   Jan Bleha představí nový program remote stáží pro Kiwi.com

  • BroadApi.com - Otevírání dříve nedostupných dat
   • Vlad Kahoun

   Data mají být ropou dneška. Proč je tedy ropy všude dost a užitečných dat jako šafránu?

 • Brněnské Pyvo #62
  Sklípek kiwi.com, Hlinky 40/102

  Další tradiční sraz brněnských Pythonistů. Přijďte se dozvědět něco nového, poznat lidi, pokecat, popít...

  • Elsa - statické stránky ve Flasku
   • Miro Hrončok
  • Python v CZ.NIC
   • Martin Janda
 • Po dvou letech vývoje jsme se o Vánocích dočkali nové verze Pythonu: 3.6. Co je v tři-šestce nového? Pomůže nám to v práci, nebo to nejde tím správným směrem? Pojďme si o tom zadebatovat!


  After two years of development, Python 3.6 was released during Christmas. What's new in the new release? Will it help us, or is it just unnecessary churn? Let's discuss!

  • Co je nového v Pythonu 3.6
   • Petr Viktorin
 • POZOR ZMĚNA! Vznikl nějaký renonc s rezervacemi. Pyvo nebude v čajovně, ale v klubu Živo u Palečka na Kolišti. Je to jen kousek vedle. V místě čajovny Utopia bude nešťastníky chvíli odchytávat Milan Kubík a pak udělá výpravu bezdomovců na nové místo.

  Pyvo bude! A bude v čajovně :-o Ale v téhle čajovně si můžete dát i pivo, nebojte :) Tématem večera bude, jak už to tak tradičně bývá, vánoční výměnný obchod. Nově ale nejen hardwarový, ale i samolepkový!

  Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Doneste ji a vyměňte za něco, co rovněž nebudete používat! Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!

  Přednášky nebudou. Pokud budeme akční a nezabaví nám je jiné skupiny, mohly by být nějaké deskovky.

 • Novembrové PyVo sa ponesie v duchu takmer nepythonistickom.

  Tohtomesačnou témou budú veci statické, dôvody pre ich použitie a výhody, ktoré môžu priniesť.

  Potvrdenou prednáškou je 'Optional static typing' o type hintoch a nástroji mypy od Ilyu Etingova. Prednáška bude v anglickom jazyku.

  Bence Nagy nám porozpráva o nástroji Coala.

  Miesto bude upresnené v závislosti od záujmu. Ak chceš prísť, potvrď prosím svoju účasť tu na facebooku.

  Stále máme voľné jedno miesto prednášajúceho. Ak máš čo povedať, neváhaj sa nám ozvať! Prednáška môže byť cielená aj na začiatočníkov.

  Ak sa necítite na veľkú prednášku, môžete skúsiť lightning talk. :)


  This month we're interested in all things static, their pros, cons and reasons why to use them or not.

  Our speaker, Ilya Etingof will tell about optional static typing in python, how it works and what tools to use. There is still one spot for your talk. Do not hesitate to contact us!

  The place will be specified later, based on expected attendance.

  • Coala
   • Bence Nagy
  • Optional static typing
   • Ilya Etingof
 • October's meetup comes a day before the largest Python conference in the country: PyCon CZ 2016. Let's meet, chat and drink with other Pythonistas and conference goers!

  (BTW PyCon CZ tickets are still on sale!)

  No formal talks are scheduled, and we won't set up a projector, but 5-minute lightning talks are always welcome!

  Meetup attendance is free, but please register via Facebook or e-mail (encukou@gmail.com), so we have an idea of how many people are coming.


  Den před největší Pythoní konferencí v ČR, PyCon CZ 2016, se sejdeme potkat, pokecat, a popít.

  (mimochodem lístky na PyCon CZ jsou stále v prodeji!)

  Neplánujeme „velké” přednášky, a nebudeme mít projektor, ale jako na každém Pyvu bude místo na na pětiminutový lightning talk.

  Sraz je zdarma, ale zaregistrujte se prosím přes Facebook nebo e-mail (encukou@gmail.com), abychom věděli kolik máme čekat hostů.

 • V září se – samozřejmě kromě piva a jídla – podíváme pod kapotu technologiím, které denně používáme.

  Dnešní programátor to v podstatě vědět nepotřebuje – na seřazení seznamu máme funkci sort(), o rušení nepotřebných objektů se nám stará garbage collector, na nakreslení grafu určitě existuje nějaká webová služba s pěkným API. Ale pak přijde problém – vestavěný algoritmus přestává stačit, spotřeba paměti z nějakého důvodu roste, hezké API zdražuje nebo rovnou přestává fungovat. A v těchto případech je dobré technologie znát do větší hloubky, než je popsáno v dokumentaci.

  Uvítáme všechny přednášky, které odhalí víc než potřebuje typický uživatel. Víš-li jak procesor využívá polovodiče, Numpy objektový model, nebo Docker kernelovou izolaci, přijď nám o tom povědět!

  Přednášky prosím oznam na Facebooku nebo na mailu (brno-pyvo@googlegroups.com).

  Místo bude upřesněno, a to hlavně podle předpokládané účasti. Chceš-li přijít, označ se prosím na Facbooku, Lanyrdu či mailu.

  JAK už je dnes na Pyvu zvykem, uvodní přednáška bude vhodná i pro začátečníky.

  • Jak postavit slovník z nul a jedniček
   • Petr Viktorin

   Python je "vysokoúrovňový programovací jazyk": programy v něm jsou čitelné pro lidi, spíš než aby odpovídaly tomu, jak je provádí počítač. A tak ačkoli se tak nějak ví, že v počítači jsou jenom samé nuly a jedničky, není úplně jasné, kde se vzaly ostatní čísla – a navíc i řetězce, seznamy, slovníky a ostatní objekty.

   Pojďte se něco dozvědět o tom, jak funguje počítačová paměť, a jakým způsobem jsou v ní uloženy základní objekty Pythonu.

   Přednáška bude přístupná každému, kdo někdy v Pythonu použil slovník. Ale i pokročilí Pythonisti se pravděpodobně dozví něco nového.

  • Náhled pod sukni síťové komunikace
   • Lumír Frenzy Balhar
 • Druhé outdoor Pyvo tohto leta. Príďte si posedieť a pokecať so starými známymi i novými kamarátmi pythonistami.

  Tohtomesačnou témou budiž spätná väzba od Vás, ľudí tvoriacich komunitu (hlavne) Brna a blízkeho či vzdialeného okolia. Podeľte sa s nami o Vaše názory, pocity, návrhy, jedlo, pitie, ... :) Po naznaní, že debát bolo dosť sa presunieme do blízkych či vzdialených podnikov k pivu. :) Tento krát znova nečakajte dlhé prednášky. Možno Honza Javorek porozpráva o svojej Pyvnej vízii, ale hlavným bodom programu ste Vy. Pythoním lightning talkom však brániť nebudeme.'

 • Príďte si posediet či poležať do parku a stretnúť svojich starých a získať nových známych zpomedzi krotiteľov hadov. So sebou deky, stoličky, stany, poľné nemocnice, a čokoľvek potrebujete na piknik. Jedlo a pitie so sebou :) Na mieste je verejný gril, nie je ale isté, či bude voľný.

  Tentokrát bez oficiálneho programu - program je vo vašich rukách. Len park, poslucháči a Tvoj lightning talk na ľubovoľnú python tému.

 • Červnový sraz Python programátorů v Brně, tentokráte o tom, jak na umělou inteligenci.

  Jako obvykle hledáme ideálně jednu nějakou úvodní přednášku do tématu a jednu nějakou pokročilejší. Přednášky hlašte sem na event nebo dejte vědět kterémukoliv ze čtyř organizátorů.

  S blížícím se létem nesmíme zapomínat na péči o naši den co den slunci vystavenou pokožku. Každý správný programátor ví, že by ji měl pravidelně schovávat z dosahu paprsků, aby si odpočinula. Nejlépe každý poslední čtvrtek v měsíci.

 • Květnový sraz Python programátorů v Brně, tentokráte o tom, jak na data. Přednášky, zlobu, lásku a nejistotu miřte na Tomáše Ehrlicha, který má květnové Pyvo na starosti.

 • Pracuješ na nějakém zajímavém projektu, ať už v práci nebo ve volném čase? Přijď se podělit! Na každý projekt bude vyhrazených pět minut, ideální čas na to, říct to nejdůležitější a publikum nenudit.

  A jestli projekt nemáš, nevadí – přijď a můžeš si nějaký vybrat.

  Plus: první Pyvo proběhlo před pěti lety! Pojďme to oslavit :)

 • Brněnské Pyvo – Ladění chyb
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Když si přečtete na Wikipedii co je programování, tak se dovíte samé vznešené řeči, ale ve skutečnosti všichni víme, že programování se skládá hlavně z nevěřícného koukání do obrazovky, škrábání se na hlavě a provádění nejrůznějších rituálů, které by nás alespoň trochu mohly posunout k prozření proč nám něco, co jsme napsali, vůbec nefunguje.

  Tentokrát Pyvo bude přesně o tomto - o ladění chyb v našich Python programech.

 • POZOR: pokud se chcete zúčastnit, potvrďte prosím do pondělí 22. 6. účast buď na Lanyrdu (http://lanyrd.com/2016/brno-pyvo...) nebo Facebooku (https://www.facebook.com/events/...). Díky!

  Píše se rok 2016 a každý pořádný program má webové rozhraní. Ale ti, kdo ono webové rozhraní vytváří a spravují, stále píšou textové příkazy, tak jako se to dělá už od sedmdesátých let.

  Proč to tak je? Jak je na tom příkazová řádka jako uživatelské rozhraní – potřebuje pečlivý design, nebo její popularita spočívá v nepřívětivosti? Co je na ní dobré, co se dá vylepšit, čím se dá nahradit? To budou témata pro další setkání Pythonistů.

  Úvodní přednáška všechno osvětlí i nováčkům, takže se nebojte přijít!

  Místo bude upřesněno podle zájmu.

  • Jak na příkazovou řádku
   • Petr Viktorin
 • POZOR: Pro velký zájem měníme místo! Pyvo bude u Skypickeru, na adrese Hlinky 40/102, Brno.


  Každý někdy začínal – a většina z nás začíná stále znovu.

  Jak začít s Pythonem? S programováním obecně? Nebo s novou knihovnou či frameworkem? A jak začínání usnadnit ostatním?

  Pyvo samotné letos začíná sérii "JAK". Přijďte začít s námi!

  • Jak se naučit programovat (v Pythonu)
   • Honza Javorek

   Jak začít s programováním? Kde najít informace, kde odstartovat? Proč to vůbec dělat? A proč zrovna v Pythonu?

  • What might surprise you when you start to learn Python
   • David Kašpar
  • Czechitas
   • Eva Bližňáková
  • Python + VS (Code) + Azure
   • David Bureš
 • Chystá se Vánoční hardwarové Pyvo!

  Přineste hardware, co se vám doma válí v šuplíku, a darujte nebo vyměňujte s ostatními!

  Nebo přineste ukázat zajímavý hardware (nejlépe poháněný Pythonem).

  • Event-Sourced Domain Models in python
   • Michal Ovčiarik

   Rekapitulacia z PyCon workshopu

 • Brněnské Pyvo – CI
  Baroko, Orlí 469/17, Brno, 602 00
 • Pojďte oslavit novou verzi Pythonu!

  (Těm, kteří se těšili na téma CI, se omlouváme – bude za měsíc.)

  • Code Quality Tools
   • Pavel Studeník
  • PEP 8 vs. pep8
   • Petr Viktorin
  • Rule-based authorization in Django
   • Věroš K.
  • Django Guardian
  • PyCon CZ
   • Tomáš Ehrlich
 • Červnové Pyvo bude pár dní po největší evropské pythoní konferenci. Jedete na ni? Přijďte se podělit o zážitky. Nejedete? Přijďte si poslechnout, co se událo!

  • EP report
   • Petr Viktorin

   O čem vám povím, to zjistím týden předem, ale o pivo že to bude zajímavé :)

  • PyCon.CZ organization session
  • Nový python.cz
   • Honza Javorek
  • Nové pyvo.cz
   • Petr Viktorin
  • Dokku
   • Igor Hlina
 • Květnové Pyvo je na volné téma. Kdokoliv může přijít a říct něco na téma, jaké se mu zlíbí. Čekáte marně na to, až uděláme Pyvo zrovna s vaším tématem? Nemusíte! V květnu je to pouliční směska, takže neváhejte a přihlašte si svůj talk!

  • Windowed Dynamic Time Warping a synchronizace videí
   • Petr Viktorin
  • Formát řetězce pomocí .format() nebo starým dobrým % operátorem?
  • Documentation driven development
 • Už jste někdy uvažovali nad tím, že utečete ze zlaté klece stravenkového Matrixu a vydáte se na volné noze do širého moře freelancingu, kde byste statečně a hrdě jako kapitán jednočlenné lodi čelili šlehavým větrům vlastní nedisciplinovanosti a přízně výdajového paušálu? Nebo jste si tím možná dokonce už i prošli? Dubnový sraz brněnských Pythonistů a Rubystů bude přesně o tomto!

  POZOR č. 1! Změna místa!

  A u té příležitosti se bude odehrávat v novém brněnském Hubu, hnízdě volnonožníků a podobné havěti.

  Toto Pyvo nebude v hospodě, a tak objednáme pizzu. Vyberete-li si předem na stránkách Fortys dejte vědět na encukou@gmail.com (nebo Facebook), ať pak tolik nečekáme.

  POZOR č. 2! Překvapení! Toto Pyvo je výroční!

  Už je to ..čtyři roky, co chodíte na Pyvo!

  • "Keynote" aneb "klíčová poznámka" o tom, jak to s Pyvem bylo a jak to bude dál
   • Honza Javorek
  • Výkop diskuse: Práce na dálku
   • Honza Král

   Práce na dálku má své specifika, své výhody i nevýhody. Podělím se o svůj pohled na věc, co mi vyhovuje, co ne a, hlavně, jak to řeším.

  • Moderování diskuse + vlastní zkušenosti
   • Jiří Zapletal
 • Co vám na Pythonu/Ruby nejvíc vadí?

  Všichni máme ty naše dynamické jazyky rádi. Ale vždycky se najde něco, co člověka na jeho nástrojích irituje. Pojďte si postěžovat, vylít zlost – a nebo zjistit, že celou dobu existoval lepší způsob jak to napsat.

 • POZOR, jiné místo než obvykle – Koločava začíná být příliš malá // NOTICE: We have a different (larger) venue than usual this time.

  python.cz & czechitas.cz present: The docs meetup!

  "Docs or it didn't happen! Documentation first!" Podobné a někdy ještě skandálnější výkřiky je možné stále časteji slýchat v undergroundových kavárnách a klubech, hnízdech nové, alternativní programátorské vlny. Můžeme se něco od těchto volnomyšlenkářů přiučit? Není to příliš radikální koncept, psát dokumentaci? Není to příliš altruistická aktivita, dávat někomu strukturovanou informaci, jak náš kód použít? A co třeba napsat dokumentaci jako úplně to první, dokonce ještě dřív než testy? To vše, ale možná ještě méně se dovíte na našem spojeném srazu.

  "Docs or it didn't happen! Documentation first!" You might hear such slogans in underground cafés and clubs, meeting places of a new programming movement. Can we learn from these free-thinkers? Isn''t documentation too radical of a concept? Is giving people structured information about how to use our code too altruistic? And what about writing documentation first, even before tests? This, and maybe even less, you will learn on our merged meetup.

  • Keep it Simple, Present (FOSS Docs 101)
   • Mikey Ariel
  • A Few Docs Tools
   • Petr Viktorin
  • Pandoc & Nové python.cz
   • Honza Javorek
  • Knihovnička
   • Petr Viktorin
  • DjangoGirls Report
   • Mikey Ariel
  • The Foreman and Katello for provisioning, configuration and content management
   • Ivan Nečas

   The Foreman is a provisioning and configuration management tool, integrating various providers, both from provisioning (bare-metal, oVirt, VMWare, libvirt, EC2, OpenStack) and configuration management (Puppet, Chef, Salt) side. Besides other things, it''s plugable. Katello is a plugin, that brings content management into the play as well.

   I would like to go through the concepts and features of this two projects that I happened to work on (with help of other team members that will also be there to support me hopefully :)

  • Ansible - get your hands dirty
   • Věroš K.

   Quick introduction to Ansible.

  • service discovery pro docker cluster
   • Martin Stiborský
  • Dokku - docker pro lenochy
  • SaltStack vs. Ansible
   • Jakub Vysoký
  • SaltStack @ Netsuite: Practical Exerience
   • Michel Samia
 • Tradiční datum Pyva+BRUGu připadá na den po Štědrém dni, takže to posuneme o týden dřív.

  Jako už tradičně, prosinec patří hardwaru. Přineste pípátka, blikátka, točítka, chytré krabičky a jiné zajímavé komponenty a systémy.

  Tradičně uspořádáme i vetešnictví – jestli máte doma nepotřebný kabel, klávesnici či nějaký nesmysl do USB, přineste ho, pomůžeme mu najít nový domov.

  • MicroPython demo
   • Petr Viktorin
  • import pytest
   • Petr Viktorin
  • Report z Django Under the Hood
   • Tomáš Ehrlich
  • Testování django formulářů
   • Tomáš Ehrlich
  • pytest-multihost
   • Petr Viktorin
 • (Omlouváme se se za změnu tématu; speakeři na DevOps budou k dispozici až za měsíc).

  Přijďte si pokecat o logování – přivítáme prezentace o věcech jako structlog, redis, kafka, amqp jako log buffers, ELK, Graylog a podobné.

  • Colorlog
   • Věroš K.

   Colored logs with Python

  • from systemd import journal
   • Petr Viktorin
 • Tentokrát o pluginech, háčcích, signálech, a jiných možnostech jak dovolit ostatním programátorům doplňovat a rozšiřovat váš kód.

 • Začínáte s Pythonem či Ruby? Nebo jste začínali kdysi? Nebo jen chcete začít?

  Jak se nejlíp naučit programovat? Jak nejlíp učit programovat? Co byste vzkázali těm, kteří (pů)jdou po vás? Co byste si přáli, aby bylo jednodušší? Co jste sami zjednodušili?

  Přijďte posedět, pomluvit Python, popít pivo, papat poctivou podkarpatskou polévku, pokecat o programovacích poprvé; plánovat pedagogické postupy, přivítat PyLadies...

  • Jak začalo Pyvo v Brně
   • Honza Javorek
  • Jak začnou PyLadies v Brně
   • Petr Viktorin
  • Learn python the fun way
   • Tomáš Ehrlich

   Learn Python (or Ruby, Haskell, etc.) by using it. Sources of motivation and programming challenges to help you learn new programming language.

 • POZOR, POVINNÁ REGISTRACE (do 24. 7. 12:00) přes Google Forms, viz níže...

  Kdo se nezaregistroval včas, musí si přinést vlastní pivo a nemá postel (může ale spát na karimatce).

  Toto Pyvo bude grilovací, ve Slavkově u PyLady Šárky. Potřebujeme ale vědět, kolik zhruba koupit piva a tudíž kolik lidí přijde. Gril je sice relativně malý, ale najíme se z něj. Zájemci se budou muset přihlásit aspoň tak týden předem, jinak pro ně nezbude pivo/místo ke spaní.

  Na tomto Pyvu nebudou žádné přednášky. Bude čistě DISKUSNÍ! (a GRILOVACÍ!)

  Tento formát je organizačně náročnější než pozvání do hospody, a proto potřebujeme předem vědět, kolik nás bude.

  Přihlašujte se zde: [odkaz už je neaktivní] (Pokud nemáte rádi Google, ozvěte se na mail - pviktori@redhat.com)

  Přineste si vlastní maso na gril. Chleba & hořčici přinesou organizátoři; pokud nechcete, napište to do přihlášky.

  Narazíme pivo ze Slavkovského pivovaru. Při registraci si tipněte kolik ho zhruba vypijete, ať víme jak velký sud přivalit.

  Je možné na místě přespat. Podmínky záleží na počtu lidí, takže se přihlašte a dál budeme informovat.

  Místo: u autobusové zastávky Heršpice, zelnice; zaregistrovaní dostanou přesnou adresu.

 • Na červnovém Pyvu+BRUGu uvítáme – mezi pivem a borščem – přednášky o čemkoli, co se nějak týká Pythonu či Ruby.

  Mimo jiné se proslýchá že začíná sezóna letních konferencí. Možná si někdo bude chtít v neformálním prostředí vyzkoušet svou přednášku, než s ní odjede do zahraničí za neznámým publikem.

  • PyCon PL
   • Filip Kłębczyk
  • Concurrent Ruby
   • Petr Chalupa
  • RPython a PyPy
   • Martin Putniorz
 • Pojď představit svůj projekt! Píšeš po večerech hru, tvoříš si webovky, nebo jsi napsal CLI pro svou banku? Nebo jsi napsal open-source projekt, který teď používají tisíce lidí?

  Na květnovém Pyvu uvítáme, mezi pivkem a borščem, krátké (1-10 min.) prezentace takového toho domácího kódění.

  • Jenkins-Koji integration; Koji Python API - lessons learned
   • Václav Tunka
  • RoCAPTCHA & NajdiMazla.cz
   • Vojtěch Oram
  • projekty
   • Honza Javorek
  • projekty
   • Ivan Nečas
  • cestovatel.cz
  • tmxlib & gillcup
   • Petr Viktorin
  • actor
   • Tomáš Babej
  • PEG.js – generátor parserů for JavaScript
   • David Majda

   Stručné představení PEG.js s ukázkou, doplněné tipy na podobné nástroje pro Ruby a Python.

  • Zpětný překlad - jak z binárky dostat zdroják
   • Petr Zemek
  • Jak jsem vyráběl Snowcrash
   • Z
  • import ast, dis
   • Petr Viktorin
  • 3.4: Co je nového v Pythonu
   • Petr Viktorin
  • Novinky v Ruby >= 2.1
   • Ivan Nečas
  • The Software Collections and friends
   • Jiří Zapletal
  • Elasticsearch 1.0 and 1.1
   • Honza Král
 • Brněnské Pyvo + BRUG – Výjezdové
  Hlavní nádraží, Nádražní 418/1, 60200

  http://lanyrd.com/2014/rubyslava...

  [English]: Our friends in Bratislava are celebrating three years of meetups. Join us in joining them at the Rubyslava + PyVo #36 (International MiniConference Edition)!

  We will leave by train at 16:22, and return at 0:52. The ticket will cost you about 500 CZK. Slovakia is in the Eurozone so remember to bring appropriate currency for drinks & food.

  [Czech]: V Bratislavě se koná Rubyslava + PyVo #36 (International MiniConference Edition). Zároveň je výročí třech let pořádání Rubyslavy.

  Zároveň se tato Rubyslava koná ve stejný den jako brněnské Pyvo. Bratislava je za rohom, padl tedy z naší strany nápad, že bychom udělali kamarádský výjezd 8-)

  Jano potvrdil, že místa bude dost, takže jsme se nakonec opravdu rozhodli přilít olej do ohně a přivézt do Bratislavy celé únorové Pyvo!

  Jede se vlakem, společně. vyjíždíme o půl páté, vrátíme se zhruba v jednu ráno (při troše štěstí to bude akorát navazovat na rozjezd)

  Celá sranda by měla přijít na zhruba 500 Kč (cesta) + co propijete a projíte (nezapomeňte si vzít nějaká eura!)

  [Geektrains]:

  • 16:22 - 17:50 - Brno - (Břeclav) - Bratislava [EC 173 Vindobona, EC 131 Varsovia]
  • 22:58 - 0:52 ✩\nBratislava - Brno [476 Metropol]
 • Nestačí vám jedno jádro? Paralelizujete, pouštíte vlákna, podprocesy a zelenitky? Zdají se vám noční můry o GILu? Pokukujete po Go, Rust či Erlangu? Přidejte se k aktorům lednového Pyva+BRUGu, popijte asynchronně natočené pivo, a kooperativně se podělte o své zážitky a zkušenosti!

  • asyncio
   • Petr Viktorin
  • Actor pattern
   • Petr Chalupa
  • Hledá se ostřílený Python/Django senior
   • Videoflot
  • Generator demo
   • Petr Viktorin
 • Brněnské Pyvo + BRUG o PostgreSQL
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00
  • PostGIS a SQLite/Spatialite
   • Věroš K.
  • Optimalizace v PostgreSQL
   • Michal Huvar

   10 - 15 minut, kde bych popsal všechny možné metody, způsoby, rady a postřehy, se kterými jsem se setkal při optimalizaci reálných větších projektů.

  • PostgreSQL & Tornado web server
   • Michal Šiška
  • hstore, NoSQL v PostgreSQL
   • Martin Putniorz
  • MySQL – ohMyGOD
   • Michal Wiglasz
  • Dodatek k optimalizaci Postgresu
   • Martin Povolný
  • Dataset
   • Tomáš Tomeček
  • Dodatek k Postgisu
   • mrpohoda
  • Postgres Listen/Notify
   • Věroš K.
 • POZOR! Zrušili nám rezervaci, sraz bude v Kaverně.

  ATTENTION! Our reservation was cancelled, the meetup will be in Kaverna!

  • Algebrick
   • Petr Chalupa

   Algebraic types and pattern matching.

  • Učení RoR
   • Max
  • Deskriptory
   • Honza Král
  • OpenStack
   • Jiří Stránský
  • %YAML
   • Michal Fojtik
  • Pyvo včera a dnes
   • Petr Viktorin
  • Organizace Pyva
   • Honza Javorek
  • Modules
   • Věroš K.
  • Fiobank API, Redis Collections, zitkino.cz
   • Honza Javorek
  • @reify
   • Petr Viktorin
  • Travis CI
   • Honza Král
 • Funguje to, co jste napsali? Jste si jistí? Pojďme si popovídat o tom, jak kontrolovat, jestli jsme ňekde neudělali chybu.

  • Python testing libraries
   • Tomáš Ehrlich

   Comparison of known and unknown Python testing frameworks and libraries.

  • Testing Ruby REST services using minitest and VCR
   • Michal Fojtik

   A very brief introduction into testing REST clients against REST services offline in Ruby, using the minitest and VCR. This presentation will not include any hipster tools, web interfaces or rainbows in console.

  • Unit Testing (not just) Django Code
   • Honza Král
  • Mutation testing
   • Petr Blaho
  • TryStack
   • Will Foster
  • Ventro - centrum pohybu
   • Matúš Svinčák
  • py.test
   • Petr Viktorin
 • Brněnské PyVo + BRUG – Ve 3D
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Téma pro tento měsíc: Grafika, hry, animace, a vše co s tím souvisí. (Třetí dimenze není podmínkou)

  • EuroPython report
   • Petr Viktorin
  • Základy v Blenderu, modelovaní, texturování a nasvícení
   • Martin Schrimpel
  • Python's game libraries
   • Petr Viktorin
  • Sink or Swim - 5 life jackets to throw to the new coder
   • Lynn Root
  • Justified - a mini-gem for exceptional exceptions experience
   • Petr Chalupa
  • Introduce Django to your old friends
   • Lynn Root
 • Brněnské PyVo + BRUG – GUI
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00
  • Python a GTK, Getting Things GNOME!
   • Izidor Matušov
  • PySide & Qt
   • Petr Viktorin
 • Vážené milovnice rubínů, a milovníci těchto milovnic, vážení krotitelé krajt a krotitelky těchto krotitelů! Již tento čtvrtek v podvečer se bude v šapitó na Dřevařské ulici v honosném městě Brně konat velkolepá událost, jež svým věhlasem ve světě soupeří i s Čínským cirkusem!

  Petr Viktorin bude z načerveno obarveného klobouku po svém strýci Indianovi J. vytahovat zajímavosti o verzovacím systému Git. Ondra Kudlík nás uvede do tajů laboratoří GitLabu, Václav Tunka odloží kávičku z Jávy a povypráví nám strašidelné historky z jeskyní Workflow-in-Open Soúrc, kde se bil se skřety a draky. Jirka Bartoň přiletí na růžovém okřídleném poníku z hlavního města západního Rakouska-Uherska, tedy královského města Pražského, aby zažongloval se rtuťovými kuličkami tajemného Mercurialu a provedl nás mezi velbloudy a exotickými otrokyněmi tureckého Bazaaru.

  Kdo nepřijde, ten prohloupí a z této hlouposti se už nikdy nevykoupí! Vstup je volný dobrovolný, piva dostatek, nemějte tedy zábran a dostavte se!

  • Jak funguje Git
   • Petr Viktorin
  • Lehký úvod do Mercurialu a Bazaaru
   • Jiri Barton
  • GitLab as GitHub replacement?
   • Ondra Kudlík

   I'll try to answer question whether GitLab is usable GitHub replacement for specific use cases or not. I'll briefly describe installation, git setup and other needed admin tatsks. Showcase of main features will follow including comparison with GitHub ones.

  • Git workflow in open-source
   • Václav Tunka

   How git is being used in open-source projects such as JBoss AS, Torquebox, etc.

  • Python v telefonní ústředně
   • Věroš K.
  • Python v Blenderu
   • Růženka Janoutová
  • Jython jako silný skriptovací jazyk ve workflow a rules engines
   • Václav Tunka
  • Když zbude čas: Python jako jazyk pro distribuované build systémy
   • Václav Tunka
 • Brněnské PyVo – Únorové
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00
  • O dekorátorech
   • Martin Čarnogurský
  • Nové vychytávky v Pythonu 3
   • Petr Viktorin
  • Apiary.io
   • Peter Grilli
  • HTTP API a Py
   • Milan Čermák
  • Jak vznikalo API pro Slevolapku
   • Martin Skala
 • Brněnské PyVo – Vetešnictví
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Prosincové PyVo bude v mnohém netradiční: máme zarezervovaný otevřený salonek v levé části podniku, místo přednášek bude bleší trh s hardwarem, a místo posledního čtvrtku bude PyVo v prostřední pondělí.

 • Brněnské PyVo – CLI
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Python v příkazové řádce: od zpracování argumentů po barevné tabulky

  • Docopt
   • Tomáš Ehrlich

   Něco o docopt + malé shrnutí (arg|opt)parse

  • Textová rozhraní
   • Petr Viktorin
 • Brněnské PyVo – Deployment
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Tématem tohoto termínu bude deployment, čili "jak dostat (jakoukoliv) svou aplikaci na server". Py balíčky, systémové balíčky, Fabric, Paver, ...

  Kapacita salonku je zhruba 25 osob, takže přijďte včas, nemusíte se vlézt.

  • Buildout
   • Radim Novotny
  • Jak zveřejnit knihovnu
   • Petr Viktorin
  • CSS Hat a věci, které jste doteď nemohli vidět
   • Viktor Stískala
 • Brněnské PyVo – Nebezpečné
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Podzimní pyvní sezónu startujeme ve čtvrtek 27. 9. PyVem o bezpečnosti.

  Přednášky se připravují, ale klidně samovolně připište svoji, máte-li co říct o zabezpečování webových aplikací nebo obecně těch, které běží na serveru a na síti, o kryptografii, vesmíru, životě, a vůbec.

  • Zákeřný eval()
   • Petr Viktorin
  • Základní zabezpečení vlastního serveru
   • Jirka Zapletal
  • Úvod do kryptografie
   • Kuba Čegan
  • Bezpečnost webových aplikací
   • Michal Špaček
 • Brněnské PyVo – Punkové
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00

  Na PyVo v dubnu. Téma: Python WTFs, hacks, tips & tricks. Přispějte každý svým příběhem! Program tohoto PyVa je ryze punkový a živelný.

  Ale s tvými geek slajdy, Jocho, počítám! ;-)

  Srazy.info: http://pojd.me/1qm

  Poznámka: Facebook je debil. Když uděláte event pro skupinu, nikdo jiný než členové se na něj nepřihlásí, i když je to Open Group. Přitom to dřív šlo. Takže na tento event se přihlásí jen členové Pyonýrů, což nebylo záměrem. Přijďte prosímvás kdokoliv. Máte-li nutkání se přihlásit, udělejte to na srazy.info.

  • Trocha pythonové magie
   • Petr Viktorin
 • Brněnské PyVo – Březnové
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00
 • Brněnské PyVo – NoSQL
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00
  • Povídání o SQLAlchemy
   • Petr Viktorin
 • Brněnské PyVo – Listopadové
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00
 • Brněnské PyVo – Druhé
  Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00