✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Brněnské Pyvo – Komunitní

Sraz se konal ve čtvrtek 31. října 2019 v 19:00.
ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1 → mapa (mapy.cz)

Říjnové Pyvo bude tak trochu speciální. Nebudeme se věnovat technickým tématům, nýbrž IT komunitám. Poslechneme si tři přednášky lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním meetupů, workshopů či kurzů, a také budováním komunit samotných.


This months Pyvo is a special one. We will switch from technical topics to community ones for once. We invited three long-time community enthusiats to share their experience with organizing IT-related meetups, workshops and courses, and building the communities in general.

Přednášky

Experimenting with community events

  • Anežka Müller

Téměř každý už slyšel o tom, že se pro různé komunity pořádají nějaké meetupy a workshopy. Pojďme si představit i jiné formáty akcí, čím mohou být zajímavé a pro které skupiny jsou více či méně vhodné.


Almost everyone knows there are some meetups and workshops being organized for various communities. Let’s talk about some other formats of community events, what can be interesting about those and for which groups they may or may not work.

PyLadies under the hood

  • Karolina Surma

Brno: kdo, co a proč. Přijď se podívat na naši komunitu, aktivity, role a... třeba se i přidej?


Brno: who, what and why. Have a glance at our community, activities, roles - and... maybe get convinced to join us?

Lessons learned from 9 years of community work

  • Honza Javorek

Honza pomáhá s rozšiřováním české Python komunity od roku 2011, kdy založil Pyvo v Brně. Roky se věnuje srazům, kurzům, workshopům, konferencím, neziskovce Pyvec, a dalšímu dobrovolničení. Poslechněte si několik ponaučení, která si odnesl ze své komunitní práce, a o kterých si myslí, že by mohla pomoci i dalším.


Since 2011, when he founded Pyvo in Brno, Honza has been helping to drive the growth and success of the Czech Python User Group. For years he has been participating in volunteer-driven meetups, courses, workshops, conferences, the Pyvec nonprofit, and more. Listen to a few lessons he has learned during his community work, which he thinks could help others to better understand how to succeed in volunteering.

Lightning talky

Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

Místo

ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

Sejděte dolů po schodech, vydejte se doleva poměrně dlouhou chodbou, a po pravé straně najdete bar. Pyvo hledejte v salonku za barem.

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.