Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžou nadále ovlivňovat srazy Pyva nebo podmínky jejich konání. Pro více informací sledujte stránky jednotlivých měst a s případnými dotazy se obraťte na místní organizační tým.

✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Brněnské Pyvo + BRUG – Clean code

Sraz se konal ve čtvrtek 27. srpna 2015 v 19:11.
Baroko, Orlí 469/17, Brno, 602 00 → mapa (mapy.cz)
Jinde na webu: lanyrd.com.

Přednášky

Code Quality Tools

  • Pavel Studeník

PEP 8 vs. pep8

  • Petr Viktorin

Rule-based authorization in Django

  • Věroš K.

Django Guardian

PyCon CZ

  • Tomáš Ehrlich

Místo

Baroko, Orlí 469/17, Brno, 602 00

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.