✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Brněnské Pyvo – Test Management Tool

Sraz se konal ve čtvrtek 30. března 2023 v 19:00.
ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1 → mapa (mapy.cz)

Další Pyvo se blíží! Poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle 🙂


Next Pyvo is coming! Last Thursday of the month in ArtBar, as usual 🙂

The talk will be in English.

Přednášky

tmt

  • Petr Šplíchal
  • Miloš Prchlík

The tmt tool provides a user-friendly way to work with tests. You can comfortably create new tests, safely and easily run tests across different environments, review test results, debug test code and enable tests in the CI using a consistent and concise config.

The python module and command-line tool implement the Metadata Specification which allows storing all needed test execution data directly within a git repository. Together with the possibility to reference remote repositories it makes it easy to share test coverage across projects and distros. The Flexible Metadata Format fmf is used to store data in both human and machine readable way close to the source code. Thanks to inheritance and elasticity metadata are organized in the structure efficiently, preventing unnecessary duplication.


Nástroj tmt umožňuje uživatelsky přívětivý způsob práce s testy. Můžete pohodlně vytvářet nové testy, bezpečně a snadno spouštět testy v různých prostředích, analyzovat výsledky testů, ladit testovací kód a spouštět testy v CI pomocí konzistentní a přehledné konfigurace. Modul Pythonu a nástroj příkazového řádku implementují specifikaci metadat, která umožňuje ukládat všechna data potřebná pro spuštění testů přímo v git repozitáři. Spolu s možností odkazovat na vzdálené repozitáře usnadňuje sdílení testů napříč projekty a distribucemi. Flexibilní formát metadat fmf slouží k ukládání dat v lidsky i strojově čitelné podobě, blízko zdrojového kódu. Díky dědičnosti a elasticitě jsou metadata efektivně uspořádána ve struktuře, která zabraňuje zbytečné duplikaci.

Presenters

Petr Šplíchal

Principal Quality Engineer at Red Hat working on improving testing tools and processes. Lately focused on tmt, the Test Management Tool, which aims to provide a comfortable and efficient way to develop tests and enable them easily and consistently all the way from the upstream project, through Fedora and CentOS Stream to the Red Hat Enterprise Linux.

Petr likes listening, connecting people & interesting ideas, designing elegant solutions and automating tedious tasks. He loves silence, singing, playing the organ and leading the choir.


Principal Quality Engineer ve společnosti Red Hat pracující na zlepšování testovacích nástrojů a procesů. V poslední době se zaměřuje na tmt, Test Management Tool, jehož cílem je poskytnout pohodlný a efektivní způsob vývoje testů a umožnit jejich snadné a konzistentní spouštění od upstreamového projektu, přes Fedoru a CentOS Stream až po Red Hat Enterprise Linux.

Petr rád naslouchá, spojuje lidi a zajímavé nápady, navrhuje elegantní řešení a automatizuje úmorné úkoly. Má rád ticho, zpěv, hru na varhany a vedení pěveckého sboru.

Miloš Prchlík

Principal Software Quality Engineer at Red Hat sitting on two chairs: during the day working on various CI systems and components, focused mostly on provisioning and tmt development, and at night, he's testing good ol' *nix toolchain tools. He's focusing on improving reliability and stability in the world of infrastructure issues. In his spare time, he likes good company, good food, hiking, or building a custom LLVM backend from time to time.


Principal Software Quality Engineer ve společnosti Red Hat, který sedí na dvou židlích: přes den pracuje na různých CI systémech a komponentách, převážně pak na provisioningu a vývoji tmt, a v noci testuje staré dobré *nixové toolchain nástroje. Zaměřuje se hlavně na zlepšování spolehlivosti a stability ve světě plném infrastrukturních problémů. Ve volném čase má rád dobrou společnost, dobré jídlo, turistiku a čas od času postaví vlastní backend pro LLVM.

Místo

ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

Sejděte dolů po schodech, vydejte se doleva poměrně dlouhou chodbou, a po pravé straně najdete bar. Pyvo hledejte v salonku za barem.

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.