Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžou nadále ovlivňovat srazy Pyva nebo podmínky jejich konání. Pro více informací sledujte stránky jednotlivých měst a s případnými dotazy se obraťte na místní organizační tým.

✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Brněnské Pyvo – Listopadové

Sraz se konal ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 19:00.
Koločava, Bayerova 10 → mapa (mapy.cz)
Jinde na webu: lanyrd.com.

Přednášky

Event-Sourced Domain Models in python

  • Michal Ovčiarik

Rekapitulacia z PyCon workshopu

Místo

Koločava, Bayerova 10

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.