Brněnské Pyvo

Brněnské Pyvo bývá každý poslední čtvrtek v měsíci. Některé srazy byly spojené s BRUG – Brno Ruby User Group, komunitou kolem Ruby.

Budoucí termíny

Brněnské Pyvo bývá každý poslední čtvrtek v měsíci.
Předběžně to vypadá na následující termíny – některé se ale můžou posunout, např. kvůli svátkům:
 • 28. 12. 2023
 • 25. 1. 2024
 • 29. 2. 2024

Historie srazů

 • Jako již tradičně, klasický termín Pyva vychází v prosinci nevhodně, na druhý svátek vánoční, a tak se místo posledního čtvrtka sejdeme o týden dříve.

  Přednášky nebudou a lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Hlavním tématem předvánočního Pyva bude opět hardware!

  Přineste se pochlubit pípátky, blikátky, točítky, chytrými varnými konvicemi a jinými zajímavými věcmi. Nejlépe samozřejmě vlastnoručně ubastlenými a Pythonem poháněnými :)

  Hardwarová burza

  I letos bychom rádi zachovali tradici hardwarového blešáku. Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z předchozích let? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji!

  Samolepková burza

  Pokračujeme také v tradici samolepkové burzy! Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!

  Sejdeme se opět u Dřeváka. Těšíme se!


  Last Thursday in December is not the best date for Pyvo as it is right after Christmas, so let's meet a week earlier.

  No scheduled talks, you can have a lightning talk but without the projector.

  The main topic, as in previous years, is hardware!

  Bring your beepers, flickers, spinners, smart kettles or whatever interesting stuff you have at home, preferably if it is made by you and runs on Python :)

  Hardware swap meet

  We would like to continue with the tradition of the hardware flea market. If you have unused routers, diodes, headphones, disks, or other electronic devices you don't want anymore but can be useful for someone else, bring it and change for something you like more!

  Stickers exchange

  Another nice tradition is the stickers exchange. Do you have any stickers you don't fancy? Bring them and change for some other stickers you like!

  Let's meet again at Dřevák Beer & Grill. See you there!

 • Brněnské Pyvo – Listopadové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Listopadové Pyvo přináší opět několik zajímavých přednášek a příležitost pro to, se setkat s lokálními Pythonisty, probrat vše důležité a ochutnat pivní nabídku Artbaru.


  November Pyvo brings interesting talks again. Also a great opportunity to meet local Pythonistas, discuss "important stuff" and try some of the great beers of Artbar.

  • Automatizovaná konverze textových sestav do formátu Office Open XML
   • Luděk Reif

   Tahle přednáška bude v českém jazyku.

   Z UNIXového systému dostaneme textovou sestavu, která je pro další zpracování uživatelem nevhodná. Údaje z ní sice dostane, ale o nějakém třídění, jednoduchém vyhledávání nebo snad tvorbě statistiky nemůže být řeč. A tak za pomocí propojení Pythonu a databáze vznikl jednoduchý program, který na základě nastavených pravidel převede textovou sestavu do Office Open XML, se kterým už si poradí tabulkový editor a uživateli poskytuje nesrovnatelný komfort.

  • Roboproject
   • Karolina Surma

   Už rok se skupina nadšených začínajících Pythonistek věnuje vývoji počítačové verze deskové hry RoboRally v Pythonu. A první hratelná verze je na světě! Pojďme si říct něco o technologiích, které jsou na hře použity, jaká jsou jejich omezení, jaká je další budoucnost projektu a jak se do něj můžete zapojit.


   For the last year, a group of eager Python beginners has been working on Python version of a board game RoboRally. We're pleased to announce v. 1! Let's talk about what technologies we used and why, what are the limitations, what are the possibilities of future development and how you can contribute.

  • Automating the boring space stuff!
   • Matthias Bermann

   Matthias will introduce to us how to (almost) automate satellite operations. It involves an automation-framework as the base, and the different tools and utilities built on top of it. Additionally, the talk will include the evolution of the ground software side, reducing manual steps to near-automatic, one-click solution. As the last topic, the talk will also describe the move from purely on-site service to AWS and various pitfalls encountered while learning the new platform.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Brněnské Pyvo – Komunitní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Říjnové Pyvo bude tak trochu speciální. Nebudeme se věnovat technickým tématům, nýbrž IT komunitám. Poslechneme si tři přednášky lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním meetupů, workshopů či kurzů, a také budováním komunit samotných.


  This months Pyvo is a special one. We will switch from technical topics to community ones for once. We invited three long-time community enthusiats to share their experience with organizing IT-related meetups, workshops and courses, and building the communities in general.

  • Experimenting with community events
   • Anežka Müller

   Téměř každý už slyšel o tom, že se pro různé komunity pořádají nějaké meetupy a workshopy. Pojďme si představit i jiné formáty akcí, čím mohou být zajímavé a pro které skupiny jsou více či méně vhodné.


   Almost everyone knows there are some meetups and workshops being organized for various communities. Let’s talk about some other formats of community events, what can be interesting about those and for which groups they may or may not work.

  • PyLadies under the hood
   • Karolina Surma

   Brno: kdo, co a proč. Přijď se podívat na naši komunitu, aktivity, role a... třeba se i přidej?


   Brno: who, what and why. Have a glance at our community, activities, roles - and... maybe get convinced to join us?

  • Lessons learned from 9 years of community work
   • Honza Javorek

   Honza pomáhá s rozšiřováním české Python komunity od roku 2011, kdy založil Pyvo v Brně. Roky se věnuje srazům, kurzům, workshopům, konferencím, neziskovce Pyvec, a dalšímu dobrovolničení. Poslechněte si několik ponaučení, která si odnesl ze své komunitní práce, a o kterých si myslí, že by mohla pomoci i dalším.


   Since 2011, when he founded Pyvo in Brno, Honza has been helping to drive the growth and success of the Czech Python User Group. For years he has been participating in volunteer-driven meetups, courses, workshops, conferences, the Pyvec nonprofit, and more. Listen to a few lessons he has learned during his community work, which he thinks could help others to better understand how to succeed in volunteering.

  • Lightning talky

   Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Brněnské Pyvo – Neuronové & QA
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  První Pyvo nové sezóny bude na téma bezpečnosti neuronových sítí a také QA (anotace viz níže). Po prázdninách se potkáme opět v klubovně Artbaru, útulnější než dřív :)


  The topic of the first Pyvo of this season is Safety verification in neural networks and QE (see below). Lets meet meet in Artbar's lounge room (comfier than ever) again after the summer break! :)

  • Safety Verification of neural network
   • Martin Gaňo

   Byť zavraždený neurónovou sieťou? Možno to znie naozaj šialene, ale jedného dňa sa to skutočne môže stať, nie však tak, ako si mnoho z vás myslí.


   Assassination by neural network. Sound crazy? Well, it might happen someday, and not the way you may think.

  • QA MakeFile
   • Petr Schreiber

   Představení modulu pro Python 3, který umožňuje přípravu a ovládání (virtuálních) strojů, s prezentováním výsledku operace prostřednictvím HTML reportu. Prezentace představuje interní QA projekt Avastu, který je zvažován pro open sourcing.


   Overview of Python 3 module allowing to deploy (virtual) machines, perform actions on them and present the results in HTML form. The presentation of Avast QA project considered for open sourcing.

 • Srpen je tu, a s ním i poslední prázdninové Pyvo věnované networkingu. Tentokrát se potkáme v nové, krásné hospodě Pivoň u Lužánek, kde budeme mít možnost ochutnat spoustu rozličných pochutin (piv) a snad nezažijeme saunu jako posledně :)


  Last summer Pyvo is here and this time we decided to visit new pub Pivoň near Lužánky. There will be a possibility to try various delicacies (beers) and hopefully we will not experience pub sauna as we did the last time.

  • Goodbye
   • sha256:fd9f3f0f8e07d220a653add9f7dc9e052a3b232af0ca8c2eedb7aeeb5d62982b

   ???

 • Milí Pythonisté, červencové Pyvo bude tradičně, jako všechna prázdninová Pyva, o networkingu a přátelském povídání, tedy bez přednášek. Potkáme se ve čtvrtek v 7 večer v hospodě U Dřeváka nad dobrým jídlem a pivem :)


  Dear Pythonistas, this month's Pyvo topic is "networking and pivo", as usual during holiday, so no talks planned. Let's meet this Thursday at 7 PM in U Dřeváka pub.

 • Brněnské Pyvo – Maticové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Co jsou to matice a na co se používají? Suchá teorie a nudná matematika, nebo mohou i bavit?

  Přijďte se podívat na přednášky a dozvědět se, co vlastně matice jsou, jak se používají a na co jsou užitečné.


  What are matrices, exactly, and what are they used for? Plain theory and boring mathematics, or can they be enjoyable too?

  Come and see talks on what matrices are, how are they used, and what are they useful for.

  • The Transformation Matrix
   • Petr Viktorin

   Zkusil/a jsi někdy provést afinní transformaci homogenních souřadnic pomocí matice? Jestli ne, tahle přednáška je pro tebe!

   Podívejme se na to, jak pomocí malé tabulky čísel hýbat, zvětšovat, otáčet a smačkávat obrázky, jak dát 3D modelu perspektivu – a proč to tvoje grafická karta dělá právě takhle.


   Have you ever applied an augmented affine transformation matrix to a set of homogeneous coordinates? If you have not, don't worry! This talk is for you!

   Let's look how small grids of numbers can move, zoom, turn and squish pictures, put 3D models in perspective -- and why your graphics card actually uses them for these purposes.

  • Blender: přehled klíčových funkcí
   • Martin Schrimpel

   This talk is in Czech language only! (but given the content, it might be interesting for non-Czech speakers too)


   V této přednášce Vám představím opensource aplikaci Blender a její některé klíčové funkce a techniky. Bude zahrnuta mírná teorie opřená o praktické ukázky


   In this lecture I will introduce the opensource app Blender and some of its key functions and techniques. It will include some easy theory supported by practical examples.

  • Quantum computing
   • Marcel Plch

   Kvantové počítače jsou technologie na vzestupu, o které toho nikdo vlastně moc neví. Kolik je 7x7? "Pravděpodobně 48.3215831543..." Asi nějak takto by vám odpověděl kvantový počítač.

   Proč je tedy užitečný? Nahradí někdy klasický počítač? jak to souvisí s maticemi a Pythonem? A je Schrödingerova kočka ještě naživu?


   Quantum computers are a technology that nobody really knows much about. What is 7x7? "It's 48.3215831543... Most likely." That's what a quantum computer would tell you.

   What is it good for then? Will it ever replace a classical computer? What does it have to do with matrices and Python? And is Schrödinger's cat still alive?

 • ⚠ This month, Pyvo will be at Edunesto: Veselá 14, Brno
  ⚠ Pyvo bude tentokrát v Edunesto, Veselá 14!


  What does “Beta“ mean for you? A bug-fixing sprint? An excuse to break things? Or just a greek letter?

  If you have a project in beta, a story about beta software, or a beta version of a talk, please share it!


  Co pro tebe znamená „Beta“? Opravování chyb? Výmluva k rozbíjení věcí? Nebo jen řecké písmeno?

  Máš-li projekt v beta verzi, příběh o beta softwaru, nebo beta verzi přednášky, poděl se o ně!

  • xonsh 0.9.4
   • Alexander Sosedkin

   Some of us love Python so much that they make it their login shell. One must be quite a hardcore fan to sacrifice the ergonomics of the UNIX shell, though.

   Fortunately, no hard choices are needed with xonsh, which, depending on how you look at it, is either Python that accepts shell syntax or a shell that allows you to lapse into Python at any given time.

   But beware: the barrier to entry is so low and the convenience is so addictive, that you'll find yourself hooked on scripting everything in xonsh in no time.

  • Python 3.8.0b1
   • Petr Viktorin

   The first beta version of Python 3.8 should be released on Friday, right after Pyvo.

   For the beta, all features of Python 3.8 are in. What are they? What can you expect to be released in October? You can read the list, of course. But if you want to see some demos or discuss with others, a meetup is the best place!

 • Brněnské Pyvo – Aprílové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V aprílovom pyve si povieme o nástrojoch zjednodušujúcich tímovú prácu s microservice architektúrou.


  In april pyvo we will discuss tools making the work with microservice architecture easier for teams.

  • Don't talk, scheme! - Make service integration easier with schemata
   • Tin Markovic

   Services (Micro or SOA) often introduce misunderstandings between teams and parties. During development, there's always room for change and improvement - things are flexible. This can be problematic with several teams and several services in parallel.

   Bind them with schema. Enforce the schema programmatically and use it to test. Reuse internal standards through your ecosystem, without consistency issues on your dependents.

   Examples are in Python: implementation and demonstration of some principles, and how they integrate.

 • Brněnské Pyvo – Učící
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Pojďme si popovídat o učení. Ne o tom strojovém, které je teď tak populární, ale o tom obyčejném, lidském. Jak a proč se učit programovat? Ať už od začátků, nebo, když už to člověk umí, jak se vzdělávat dál? Jak a proč učit někoho jiného? Kdy je dobré začít? Těšíme se na vás a na vaše příspěvky do diskuze!


  Let's talk about learning! Not machine learning which is so popular nowadays, but the normal kind – human learning. How and why should you learn to program? How to start? How to expand one's knowledge once you know the basics? How and why to teach somebody else? When is it good to start? We look forward to seeing you and your contributions to a discussion!

  • Jak se učit Python
   • Martina Burjanová

   Motivace a recepty na učení se Pythonu, Digitální akademie Czechitas

   Oblíbení autoři na YouTube, ksi, pythoanywhere.

   Zkušenosti z pracovních pohovorů.


   Motivation and recipes for learning Python, Digital academy Czechitas.

   Favourite authors on YouTube, ksi, pythonanywhere.

   Experience from job interviews.

 • Brněnské Pyvo – Testovací
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V únoru bude Pyvo na téma testování. Máte svůj osobní projekt, o kterém si nejste jisti, zda dělá, co dělat má? Nevíte, jestli můžete změnit ten jeden konkrétní řádek, protože by se něco mohlo rozbít? Podíváme se, jak si napsat testy tak, abychom tyto problémy nemuseli (tolik) řešit.


  In February, there will be Pyvo on the testing topic. Do you have your own project you are not sure if it does what it should do? Or are you not sure whether you may change that one particular line because of fear of breaking things? Let's have a look at how to write test not to worry about that (as much).

  • Full Stack testovanie Cloud aplikácií s Pythonom
   • Vladimir Kopso

   Krátky úvod do architektúry testovania SaaS aplikácií pomocou Pythonu, súvisejúcich knižníc a nástrojov.

   Od testovania API, cez záťažové testovanie po testovanie z pohľadu užívateľa.


   A short introduction to testing SaaS applications using Python and related tools and libraries.

   From API testing to load testing to end-to-end testing.

  • Úvod do pytestu - testovacího frameworku pro všechny
   • Lucie Leistnerová, Jan Zmeškal

   Pytest je open-source testovací framework, který je vhodný pro různé druhy projektů - ať už se jedná o unit testy pro váš osobní prográmek na GitHubu nebo rozsáhlou testovací sadu pro firemní produkt. Nehledě na to, co potřebujete testovat, díky Pytestu nemusíte začínat od nuly. Představíme vám, jak připravit vaše první testy během pár minut. Jednou z nejsilnějších stránek pytestu jsou jeho rozšíření. Nakonec tedy krátce promluvíme o tom, jak těchto rozšíření využíváme při testování produktu oVirt (open-source virtualizační nástroj).


   Pytest is an open-source testing framework which is useful for a wide variety of projects - be it unit tests for your personal program on GitHub or a large testing set for a company product. No matter what you need to test, thanks to Pytest you don't need to start from zero. We will introduce you to our first tests in a few minutes. One of the strongest parts of PyTest are its extensions. At last, we will talk a bit on how we use these extensions for testing of the oVirt product (open-source virtualization tool).

  • Behavior-driven development (nejenom) pro aplikace založené na mikroslužbách
   • Pavel Tišnovský

   Aplikace, které jsou založeny na využívání mikroslužeb, je nutné testovat velmi důkladně, protože s každou nově přidanou mikroslužbou se zvyšuje počet oblastí, které se mohou z nějakého důvodu chovat nekorektně.

   Navíc se poměrně často setkáme se situací, kdy je každá mikroslužba napsána v odlišném programovacím jazyku, což ještě více komplikuje práci QA.

   Jedno z možných řešení této situace (minimálně z hlediska testování) je použití tzv. Behaviour-Driven Development (BDD), v němž jsou testy napsány ve specializovaném jazyce Gherkin, který je navržený takovým způsobem, aby byl snadno čitelný jak vývojáři, tak i testery, SW architekty a dokonce i zákazníky, kteří se tak mohou podílet na tvorbě testovacích scénářů s popisem očekávaného chování systému.

   Na přednášce se zaměříme na použití knihovny Behave určené pro Python.


   Applications that are based on microservices needs to be tested thoroughly because the number of possible points of failure increase with each new microservice added to the whole schema. Additionally, services might be written in different languages, which creates more work for poor QAs. One possible solution is to use the Behavior-Driven Development (BDD) approach and write integration tests in a consistent way. In this workshop, we'll introduce a BDD library for Python, Behave, which is based on the popular Gherkin DSL.

   We expect the attendees to have basic Python knowledge at least.

 • Brněnské Pyvo – APIvní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Chceš použít knihovnu na jednoduchý úkon a výsledku se nedomůžeš.

  Netušíš, jak jsi to udělal, ale knihovna se zjevně o vše postarala sama.

  To jsou dvě možné varianty, jak může vypadat API, pojďme se na nějaké/nějaká z nich podívat!


  You want to use a library to accomplish a simple task. Which becomes unbeatable.

  You have no idea how you did it, but it works. The library seems to handle stuff pretty much on it's own.

  Those are two possible stories which can happen when using an API. Let's take a look at some of those!

  • Discord API
   • Marcel Plch

   Discord je v poslední době stále populárnější aplikace zaplňující díru, kde dříve byl TeamSpeak či Ventrilo. K čemu je u takové aplikace užitečné API a co se s ním dá dělat? Ukážeme si třeba, jak si napsat pomocníka do skupinového chatu.


   Discord is an app that has been lately gaining on popularity which nowadays fills the whole, where there were apps like TeamSpeak or Ventrilo. Why would you even need an API for such an app and what can you do with it? For example, a group chat bot can get very handy.

  • Testování API clienta pomocí knihovny requests-mock
   • David Beneš

   Napsali jste appku, která komunikuje s nějakou další službou přes API, a chcete vědět, jestli bude správně zpracovávat odpovědi serveru?

   Pokud je odpověď ano, tak se spolu podíváme na knihovnu requests-mock, která nám umožní naše rozhraní otestovat.


   Did you write an app that communicates with another service over an API and you want to know if it handles the server responses correctly?

   If the answer is yes then we can look at requests-mock library that will help us with testing of our interface.