The measures enacted with regards to the COVID-19 may still affect the Pyvo meetups or the conditions under which they are being held. Please follow the city pages to get the information and contact your local organizing team in case of any questions.

January
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Jan 3 – Ostravské Pyvo – Tisk ve třech rozměrech 4 5 6 7
8 9 Jan 10 – Plzeňské Pyvo #1 Běhová prostředí Jan 11 – Olomoucké Pyvo – Continuous Integration 12 13 14
15 16 Jan 17 – Pražské Pyvo #82 TBD 18 19 20 21
22 23 24 Jan 25 – Brněnské Pyvo – Učení 26 27 28
29 30 31        
February
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Feb 7 – Ostravské Pyvo – Bastlení a elektronika Feb 8 – Olomoucké Pyvo – Testování #1 9 10 11
12 13 Feb 14 – Liberecké Pyvo #1 import this 15 16 17 18
19 20 Feb 21 – Pražské Pyvo #83 Jen tak Feb 22 – Brněnské Pyvo – Únorové 23 24 25
26 27 28        
March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Mar 7 – Ostravské Pyvo – Iterační 8 9 10 11
12 13 Mar 14 – Plzeňské Pyvo #2 Skládanka znalostí Mar 15 – Olomoucké Pyvo – Python a web 16 17 18
19 20 Mar 21 – Pražské Pyvo #84 Opendata 22 23 24 25
26 27 28 Mar 29 – Brněnské Pyvo – Březnové 30 31  
April
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Apr 4 – Ostravské Pyvo – Domácí automatizace 5 6 7 8
9 10 11 Apr 12 – Olomoucké Pyvo – Python Extraordinaries 13 14 15
16 17 Apr 18 – Pražské Pyvo #85 Python Apr 19 – Liberecké Pyvo #2 Moje oblíbené 20 21 22
23 24 25 Apr 26 – Brněnské Pyvo – Aprílové 27 28 29
30            
May
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 May 2 – Ostravské Pyvo – Formátování řetězců 3 4 5 6
7 8 May 9 – Plzeňské Pyvo #3 Data May 10 – Olomoucké Pyvo – Testování #2 11 12 13
14 15 May 16 – Pražské Pyvo #86 Python 17 18 19 20
21 22 23 May 24 – Brněnské Pyvo – PyCon warm-up 25 26 27
28 29 30 31      
June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Jun 6 – Ostravské Pyvo – Po Pyconu na sluníčku 7 8 9 10
11 12 13 Jun 14 – Olomoucké Pyvo – CI #2 15 16 17
18 19 Jun 20 – Pražské Pyvo #87 Python standardní knihovna 21 22 23 24
25 26 27 Jun 28 – Brněnské Pyvo – Release party 29 30  
July
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Jul 4 – Ostravské Pyvo – Letní kino #1 5 6 7 8
9 10 Jul 11 – Plzeňské Pyvo #4 Python ve firmách a jeho lidé, lidé ve firmách a jejich Python Jul 12 – Olomoucké Pyvo – Letné Pyvo #1 13 14 15
16 17 Jul 18 – Pražské Pyvo #88 Letní 19 20 21 22
23 24 25 Jul 26 – Brněnské Pyvo – Pivní 27 28 29
30 31          
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    Aug 1 – Ostravské Pyvo – Letní kino #2 2 3 4 5
6 7 8 Aug 9 – Olomoucké Pyvo – Letní Pyvo #2 10 11 12
13 14 Aug 15 – Pražské Pyvo #89 Srpnové 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 Aug 30 – Brněnské Pyvo – Bleskový gril 31    
September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 Sep 5 – Ostravské Pyvo – Opékání u Louieho Sep 6 – Hradecké Pyvo #1 První 7 8 9
10 11 Sep 12 – Plzeňské Pyvo #5 AI - stačí se bát, nebo je lepší poznat? 13 14 15 16
17 18 Sep 19 – Pražské Pyvo #90 Nejlepší knihovny 20 21 22 23
24 25 Sep 26 – Olomoucké Pyvo – Zpátky do školy a do práce Sep 27 – Brněnské Pyvo – Grafové 28 29 30
October
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Oct 3 – Ostravské Pyvo – O ostatních jazycích 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 Oct 17 – Pražské Pyvo #91 18 19 20 21
22 23 24 Oct 25 – Hradecké Pyvo #2 Druhé Oct 25 – Liberecké Pyvo #3 Restart Oct 25 – Brněnské Pyvo – Časové 26 27 28
29 30 Oct 31 – Olomoucké Pyvo – Změna času aneb Jet lag        
November
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Nov 7 – Ostravské Pyvo – Populární a zajímavé knihovny 8 9 10 11
12 13 Nov 14 – Plzeňské Pyvo #6 Testování - kód ve vašich služách 15 16 17 18
19 20 Nov 21 – Pražské Pyvo #92 22 23 24 25
26 27 Nov 28 – Olomoucké Pyvo – Caching Nov 29 – Brněnské Pyvo – Projektové a Okna 30    
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 Dec 5 – Ostravské Pyvo – Analýza dat 6 7 8 9
10 11 12 Dec 13 – Brněnské Pyvo – Hardware Bazar 14 15 16
17 18 Dec 19 – Pražské Pyvo #93 Vánoční hardwarový speciál 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31