January
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Jan 3 – Ostravské Pyvo – Tisk ve třech rozměrech 4 5 6 7
8 9 Jan 10 – Plzeňské Pyvo #1 Běhová prostředí Jan 11 – Olomoucké Pyvo – Continuous Integration 12 13 14
15 16 Jan 17 – Pražské Pyvo #82 TBD 18 19 20 21
22 23 24 Jan 25 – Brněnské Pyvo – Učení 26 27 28
29 30 31        
February
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Feb 7 – Ostravské Pyvo – Bastlení a elektronika Feb 8 – Olomoucké Pyvo – Testování #1 9 10 11
12 13 Feb 14 – Liberecké Pyvo #1 import this 15 16 17 18
19 20 Feb 21 – Pražské Pyvo #83 Jen tak Feb 22 – Brněnské Pyvo – Únorové 23 24 25
26 27 28        
March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Mar 7 – Ostravské Pyvo – Iterační 8 9 10 11
12 13 Mar 14 – Plzeňské Pyvo #2 Skládanka znalostí Mar 15 – Olomoucké Pyvo – Python a web 16 17 18
19 20 Mar 21 – Pražské Pyvo #84 Opendata 22 23 24 25
26 27 28 Mar 29 – Brněnské Pyvo – Březnové 30 31  
April
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Apr 4 – Ostravské Pyvo – Domácí automatizace 5 6 7 8
9 10 11 Apr 12 – Olomoucké Pyvo – Python Extraordinaries 13 14 15
16 17 Apr 18 – Pražské Pyvo #85 Python Apr 19 – Liberecké Pyvo #2 Moje oblíbené 20 21 22
23 24 25 Apr 26 – Brněnské Pyvo – Aprílové 27 28 29
30            
May
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 May 2 – Ostravské Pyvo – Formátování řetězců 3 4 5 6
7 8 May 9 – Plzeňské Pyvo #3 Data May 10 – Olomoucké Pyvo – Testování #2 11 12 13
14 15 May 16 – Pražské Pyvo #86 Python 17 18 19 20
21 22 23 May 24 – Brněnské Pyvo – PyCon warm-up 25 26 27
28 29 30 31      
June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Jun 6 – Ostravské Pyvo – Po Pyconu na sluníčku 7 8 9 10
11 12 13 Jun 14 – Olomoucké Pyvo – CI #2 15 16 17
18 19 Jun 20 – Pražské Pyvo #87 Python standardní knihovna 21 22 23 24
25 26 27 Jun 28 – Brněnské Pyvo – Release party 29 30  
July
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Jul 4 – Ostravské Pyvo – Letní kino #1 5 6 7 8
9 10 Jul 11 – Plzeňské Pyvo #4 Python ve firmách a jeho lidé, lidé ve firmách a jejich Python Jul 12 – Olomoucké Pyvo – Letné Pyvo #1 13 14 15
16 17 Jul 18 – Pražské Pyvo #88 Letní 19 20 21 22
23 24 25 Jul 26 – Brněnské Pyvo – Pivní 27 28 29
30 31          
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    Aug 1 – Ostravské Pyvo – Letní kino #2 2 3 4 5
6 7 8 Aug 9 – Olomoucké Pyvo – Letní Pyvo #2 10 11 12
13 14 Aug 15 – Pražské Pyvo #89 Srpnové 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 Aug 30 – Brněnské Pyvo – Bleskový gril 31    
September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 Sep 5 – Ostravské Pyvo – Opékání u Louieho Sep 6 – Hradecké Pyvo #1 První 7 8 9
10 11 Sep 12 – Plzeňské Pyvo #5 AI - stačí se bát, nebo je lepší poznat? 13 14 15 16
17 18 Sep 19 – Pražské Pyvo #90 Nejlepší knihovny 20 21 22 23
24 25 Sep 26 – Olomoucké Pyvo – Zpátky do školy a do práce Sep 27 – Brněnské Pyvo – Grafové 28 29 30
October
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Oct 3 – Ostravské Pyvo – O ostatních jazycích 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 Oct 17 – Pražské Pyvo #91 18 19 20 21
22 23 24 Oct 25 – Hradecké Pyvo #2 Druhé Oct 25 – Liberecké Pyvo #3 Restart Oct 25 – Brněnské Pyvo – Časové 26 27 28
29 30 Oct 31 – Olomoucké Pyvo – Změna času aneb Jet lag        
November
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 Nov 7 – Ostravské Pyvo – Populární a zajímavé knihovny 8 9 10 11
12 13 Nov 14 – Plzeňské Pyvo #6 Testování - kód ve vašich služách 15 16 17 18
19 20 Nov 21 – Pražské Pyvo #92 22 23 24 25
26 27 Nov 28 – Olomoucké Pyvo – Caching Nov 29 – Brněnské Pyvo – Projektové a Okna 30    
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 Dec 5 – Ostravské Pyvo – Analýza dat 6 7 8 9
10 11 12 Dec 13 – Brněnské Pyvo – Hardware Bazar 14 15 16
17 18 Dec 19 – Pražské Pyvo #93 Vánoční hardwarový speciál 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31