January
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 Jan 9 – Plzeňské Pyvo #7 Databáze, aneb jádro pudla Jan 9 – Ostravské Pyvo – Jak jdou webové aplikace do světa 10 11 12 13
14 15 Jan 16 – Pražské Pyvo #94 Games Development 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 Jan 30 – Olomoucké Pyvo – Pohádka s dobrým koncem Jan 31 – Brněnské Pyvo – APIvní      
February
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Feb 6 – Ostravské Pyvo – Poklady standardní knihovny Feb 7 – Hradecké Pyvo #3 Třetí Feb 7 – Liberecké Pyvo #4 čtvrté 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 Feb 20 – Pražské Pyvo #95 Machine learning 21 22 23 24
25 26 Feb 27 – Olomoucké Pyvo – Monitoring microservices Feb 28 – Brněnské Pyvo – Testovací      
March
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Mar 6 – Ostravské Pyvo – Kino Pyvo 7 8 9 10
11 12 Mar 13 – Plzeňské Pyvo #8 Webové frameworky 14 15 16 17
18 19 Mar 20 – Pražské Pyvo #96 Pycont - container reunion edition 21 22 23 24
25 26 Mar 27 – Olomoucké Pyvo – PyCharm a Cookiecutters Mar 28 – Brněnské Pyvo – Učící 29 30 31
April
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Apr 3 – Ostravské Pyvo – MetaPyvo aneb Pyvo o Pyvech 4 5 6 7
8 9 10 Apr 11 – Hradecké Pyvo #4 Čtvrté 12 13 14
15 16 Apr 17 – Pražské Pyvo #97 Aprílové 18 19 20 21
22 23 Apr 24 – Olomoucké Pyvo – Celery a nasazení Pythonu v měřicí technice Apr 25 – Brněnské Pyvo – Aprílové 26 27 28
29 30          
May
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 May 8 – Plzeňské Pyvo #9 Vizualizace dat May 9 – Liberecké Pyvo #5 10 11 12
13 14 May 15 – Pražské Pyvo #98 Pub Quiz 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 May 30 – Brněnské Pyvo – Beta 31    
June
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 Jun 5 – Ostravské Pyvo – Start v IT firmě či s vlastním projektem Jun 6 – Hradecké Pyvo #5 Páté 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 Jun 19 – Pražské Pyvo #99 20 21 22 23
24 25 Jun 26 – Olomoucké Pyvo – Ako bolo na Pyconcz 2019 Jun 27 – Brněnské Pyvo – Maticové 28 29 30
July
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 Jul 3 – Ostravské Pyvo – Letní kino #1 4 5 6 7
8 9 Jul 10 – Plzeňské Pyvo #10 Editory kódu a vychytávky pro usnadnění vývoje 11 12 13 14
15 16 Jul 17 – Pražské Pyvo #100 18 19 20 21
22 23 24 Jul 25 – Brněnské Pyvo – Červencové - pivní 26 27 28
29 30 Jul 31 – Olomoucké Pyvo – Jak bylo na EuroPython 2019        
August
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 Aug 14 – Ostravské Pyvo – Letní kino #2 15 16 17 18
19 20 Aug 21 – Pražské Pyvo #101 22 23 24 25
26 27 Aug 28 – Olomoucké Pyvo – Zpátky do školy Aug 29 – Brněnské Pyvo – U Pivoně 30 31  
September
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Sep 4 – Ostravské Pyvo – O komunitě pro komunitu 5 6 7 8
9 10 Sep 11 – Plzeňské Pyvo #11 Vzdělávání v Pythonu 12 13 14 15
16 17 Sep 18 – Pražské Pyvo #102 19 20 21 22
23 24 Sep 25 – Olomoucké Pyvo – Webové frameworky Sep 26 – Brněnské Pyvo – Neuronové & QA 27 28 29
30            
October
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 Oct 2 – Ostravské Pyvo – O licencich 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 Oct 16 – Pražské Pyvo #103 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 Oct 30 – Olomoucké Pyvo – Webové frameworky 2 Oct 31 – Hradecké Pyvo #6 Šesté Oct 31 – Brněnské Pyvo – Komunitní      
November
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 Nov 6 – Ostravské Pyvo – SW vývoj a Python 3.8 7 8 9 10
11 12 Nov 13 – Plzeňské Pyvo #12 GIT 14 15 16 17
18 19 Nov 20 – Pražské Pyvo #104 Fedora, komunita a budoucnost operačních systémů 21 22 23 24
25 26 Nov 27 – Olomoucké Pyvo – Falcon framework a PyLadies Olomouc Nov 28 – Brněnské Pyvo – Listopadové 29 30  
December
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 Dec 4 – Ostravské Pyvo – Zásahy státu do IT a Advent of code 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 Dec 18 – Pražské Pyvo #105 Vánoční hardwarový speciál Dec 19 – Brněnské Pyvo – Předvánoční 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31