✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo – Maticové

The meetup took place on Thursday the 27th of June, 2019 at 19:00.
ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1 → map (mapy.cz)

Co jsou to matice a na co se používají? Suchá teorie a nudná matematika, nebo mohou i bavit?

Přijďte se podívat na přednášky a dozvědět se, co vlastně matice jsou, jak se používají a na co jsou užitečné.


What are matrices, exactly, and what are they used for? Plain theory and boring mathematics, or can they be enjoyable too?

Come and see talks on what matrices are, how are they used, and what are they useful for.

Talks

The Transformation Matrix

  • Petr Viktorin

Zkusil/a jsi někdy provést afinní transformaci homogenních souřadnic pomocí matice? Jestli ne, tahle přednáška je pro tebe!

Podívejme se na to, jak pomocí malé tabulky čísel hýbat, zvětšovat, otáčet a smačkávat obrázky, jak dát 3D modelu perspektivu – a proč to tvoje grafická karta dělá právě takhle.


Have you ever applied an augmented affine transformation matrix to a set of homogeneous coordinates? If you have not, don't worry! This talk is for you!

Let's look how small grids of numbers can move, zoom, turn and squish pictures, put 3D models in perspective -- and why your graphics card actually uses them for these purposes.

Blender: přehled klíčových funkcí

  • Martin Schrimpel

This talk is in Czech language only! (but given the content, it might be interesting for non-Czech speakers too)


V této přednášce Vám představím opensource aplikaci Blender a její některé klíčové funkce a techniky. Bude zahrnuta mírná teorie opřená o praktické ukázky


In this lecture I will introduce the opensource app Blender and some of its key functions and techniques. It will include some easy theory supported by practical examples.

Quantum computing

  • Marcel Plch

Kvantové počítače jsou technologie na vzestupu, o které toho nikdo vlastně moc neví. Kolik je 7x7? "Pravděpodobně 48.3215831543..." Asi nějak takto by vám odpověděl kvantový počítač.

Proč je tedy užitečný? Nahradí někdy klasický počítač? jak to souvisí s maticemi a Pythonem? A je Schrödingerova kočka ještě naživu?


Quantum computers are a technology that nobody really knows much about. What is 7x7? "It's 48.3215831543... Most likely." That's what a quantum computer would tell you.

What is it good for then? Will it ever replace a classical computer? What does it have to do with matrices and Python? And is Schrödinger's cat still alive?

Venue

ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

Sejděte dolů po schodech, vydejte se doleva poměrně dlouhou chodbou, a po pravé straně najdete bar. Pyvo hledejte v salonku za barem.

Other maps: mapy.cz, Google Maps.