The measures enacted with regards to the COVID-19 may still affect the Pyvo meetups or the conditions under which they are being held. Please follow the city pages to get the information and contact your local organizing team in case of any questions.

Brněnské Pyvo

Pyvo Brno is traditionally held on the last Thursday of each month. Our friends from BRUG, the Brno Ruby User Group, sometimes joined us for a common meetup.

Organizer Contact Info

Future dates

Pyvo Brno is usually held on the last Thursday of each month.
That means the following days are likely – but some might be rescheduled, for example to avoid holidays.
 • June 29 2023
 • July 27 2023
 • August 31 2023

Meetup History

 • Další Pyvo se blíží! Poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle 🙂


  Next Pyvo is coming! Last Thursday of the month in ArtBar, as usual 🙂

  The talk will be in English.

  • Deep learning with Keras in Jupyter Notebook (live coding)
   • Jiří Podivín

   Join us for a hands-on introduction to Keras in a live Jupyter Notebook by Jiri Podivin.

   This interactive session will provide attendees with practical insights into building, training, and evaluating deep learning models using the popular Keras library. Through real-time examples, Jiri will guide you in understanding the power and simplicity of this high-level neural networks API. You can follow the demonstration on your laptop but it is not necessary for the meetup at all.

 • Další Pyvo se blíží! Poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle 🙂


  Next Pyvo is coming! Last Thursday of the month in ArtBar, as usual 🙂

  The talk will be in English.

  • tmt
   • Petr Šplíchal
   • Miloš Prchlík

   The tmt tool provides a user-friendly way to work with tests. You can comfortably create new tests, safely and easily run tests across different environments, review test results, debug test code and enable tests in the CI using a consistent and concise config.

   The python module and command-line tool implement the Metadata Specification which allows storing all needed test execution data directly within a git repository. Together with the possibility to reference remote repositories it makes it easy to share test coverage across projects and distros. The Flexible Metadata Format fmf is used to store data in both human and machine readable way close to the source code. Thanks to inheritance and elasticity metadata are organized in the structure efficiently, preventing unnecessary duplication.


   Nástroj tmt umožňuje uživatelsky přívětivý způsob práce s testy. Můžete pohodlně vytvářet nové testy, bezpečně a snadno spouštět testy v různých prostředích, analyzovat výsledky testů, ladit testovací kód a spouštět testy v CI pomocí konzistentní a přehledné konfigurace. Modul Pythonu a nástroj příkazového řádku implementují specifikaci metadat, která umožňuje ukládat všechna data potřebná pro spuštění testů přímo v git repozitáři. Spolu s možností odkazovat na vzdálené repozitáře usnadňuje sdílení testů napříč projekty a distribucemi. Flexibilní formát metadat fmf slouží k ukládání dat v lidsky i strojově čitelné podobě, blízko zdrojového kódu. Díky dědičnosti a elasticitě jsou metadata efektivně uspořádána ve struktuře, která zabraňuje zbytečné duplikaci.

   Presenters

   Petr Šplíchal

   Principal Quality Engineer at Red Hat working on improving testing tools and processes. Lately focused on tmt, the Test Management Tool, which aims to provide a comfortable and efficient way to develop tests and enable them easily and consistently all the way from the upstream project, through Fedora and CentOS Stream to the Red Hat Enterprise Linux.

   Petr likes listening, connecting people & interesting ideas, designing elegant solutions and automating tedious tasks. He loves silence, singing, playing the organ and leading the choir.


   Principal Quality Engineer ve společnosti Red Hat pracující na zlepšování testovacích nástrojů a procesů. V poslední době se zaměřuje na tmt, Test Management Tool, jehož cílem je poskytnout pohodlný a efektivní způsob vývoje testů a umožnit jejich snadné a konzistentní spouštění od upstreamového projektu, přes Fedoru a CentOS Stream až po Red Hat Enterprise Linux.

   Petr rád naslouchá, spojuje lidi a zajímavé nápady, navrhuje elegantní řešení a automatizuje úmorné úkoly. Má rád ticho, zpěv, hru na varhany a vedení pěveckého sboru.

   Miloš Prchlík

   Principal Software Quality Engineer at Red Hat sitting on two chairs: during the day working on various CI systems and components, focused mostly on provisioning and tmt development, and at night, he's testing good ol' *nix toolchain tools. He's focusing on improving reliability and stability in the world of infrastructure issues. In his spare time, he likes good company, good food, hiking, or building a custom LLVM backend from time to time.


   Principal Software Quality Engineer ve společnosti Red Hat, který sedí na dvou židlích: přes den pracuje na různých CI systémech a komponentách, převážně pak na provisioningu a vývoji tmt, a v noci testuje staré dobré *nixové toolchain nástroje. Zaměřuje se hlavně na zlepšování spolehlivosti a stability ve světě plném infrastrukturních problémů. Ve volném čase má rád dobrou společnost, dobré jídlo, turistiku a čas od času postaví vlastní backend pro LLVM.

 • Brněnské Pyvo – ESP32
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  The good thing about February being so short is that we can meet sooner at ArtBar for some great Pyvo meetup!

  We aim to start the talk shortly after 7PM.

  After the talk we smoothly transition into a sustainable eco-networking while sipping on our favourite beverages.

  The talk will be in English.

  • Micropython on Espressif Chips (ESP32): A Practical Introduction
   • Sergei Silnov

   Let's talk about Micropython and Circuit Python and their support for Espressif chips, such as the ESP32. In this talk, we will provide a practical example that covers the most common parts of a Micropython IoT project, including WiFi, web server/client, and async/await.

   https://github.com/kumekay

 • Brněnské Pyvo – DevOps
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  První letošní Pyvo se vrací do ArtBaru!


  This year's first Pyvo returns to ArtBar!

  The talk will be in English.

  • DevOps - The good, the bad and the BUZZWORD
   • Pavel Grochal

   Click-bait title, right?

   But seriously, when you ask what is DevOps, two people won't say the same.

   So what is DevOps? Come to find out.

   • Also with some examples in Python directly cropped from production source code 😃

   Mgr. Pavel Grochal TLDr;

   He has loved computers since he was a child, taught programming (at that time C and PHP) as a teacher at the grammar school, and went on to graduate from the Faculty of Informatics of Masaryk University in Brno.

   ’import this’

   Since 2012, when he got to know Python and Django, he loves them and uses them for most of his projects. Then in 2015 he became an OpenSource consultant @inuits.eu

 • Brněnské Pyvo – Předvánoční
  U Dřeváka, Dřevařská 22, 602 00

  Jako již tradičně, klasický termín Pyva vychází v prosinci ne úplně šťastně a proto se sejdeme už 15. 12. od 18h a to v salonku U Dřeváka.

  Přednášky nebudou a lightning talky být můžou, ale bez projektoru.

  Rádi bychom také po covidové pauze obnovili tradici hardwarového blešáku a burzy samolepek! Máte doma nepoužívaný router, diody, sluchátka, disky, nebo jinou elektroniku? Nebo se nehodil úlovek z předchozích let? Doneste je a vyměňte za něco, co vypadá užitečněji! Máte doma nějaké samolepky, které nechcete? Doneste je a vyměňte za samolepky, které chcete!


  Same as previous years, last Thursday in December is not the best date for Pyvo, so let's meet on December 15 at Dřevák Beer & Grill.

  No scheduled talks, you can have a lightning talk but without the projector.

  We would also like to resume the tradition of the hardware swap market and sticker exchange after the covid hiatus! If you have unused routers, diodes, headphones, disks, or other electronic devices you don't want anymore but can be useful for someone else, bring it and change for something you like better! Do you have any stickers you don't fancy? Bring them and change for some other stickers you like!

 • !!Pozor, změna lokace!!

  V listopadu se netradičně potkáme ve studentském klubu U Kachničky!

  Bar bude otevřený, ale platba možná pouze hotově!


  !!Attention, location change!!

  In November, we will meet at the student club U Kachničky! The bar will be open but payments are cash only!

  The talk will be in English.

  • Introduction to Pandas
   • Jiri Podivin

   Introduction to Pandas library as a data processing and analysis tool. Presentation will cover basics of IO, data manipulation, custom data structures and visualizations. Possibly extended to intermediate topics like pivoting, date time processing and efficiency methods, if time permits, or if the audience is already familiar. Live demo in CLI (hopefully) included.

   About Jiri Podivin

   "Openstack developer at Red Hat, working partly on Validations and partly on CI pipelines. In my free time I pursue my interests in AI, electronics and history. I'm also a gamer, with slightly eclectic tastes."

 • Brněnské Pyvo – Říjnové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Říjnové Pyvo tradičně v ArtBaru!


  October Pyvo in ArtBar, as usual!

  The talk will be in Czech this time.

  • Poetry a Conda v Plant.id
   • Jiří Řihák
   • Ondřej Veselý

   Setuptools, pyenv, requirements.txt, setup.py, virtualenv, poetry, conda, pip, easy_install, PyPi, egg, wheel, pyproject.toml. Taky si nejste jistí co je co a nevíte co chcete používat? Povíme vám proč a jak používáme condu a poetry na správu prostředí a závislosti v našich projektech.

   Jiří Řihák vystudoval matematiku a získal doktorát na Informatice MU, kde se zabýval adaptivními vyukovými systémy. Tam se naučil využívat python, ke zpracování a analýze dat, tvorbě webových systémů a strojovému učení. Tomu se věnoval i několik let v Seznamu ve výzkumném týmu a nyní uplatňuje své zkušenosti v malém startup FlowerChecker, který spoluzaložil a dělá tam technického ředitele.

   Ondřej Veselý se Python naučil v Seznam.cz, později v něm implementoval masivní datové pipelines pro Kiwi.com; pak o tom přednášel v Minsku, Moskvě a Bělehradě aby přitáhl vývojáře do ČR. Na stará kolena zvládne ještě napsat nějaký backend pro mobilní appku, ale v posledních letech se věnuje spíš produktovému designu, bizdev a problematice etiky v AI.

 • Brněnské Pyvo – Zářijové
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V září se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!


  In September, we will meet again in ArtBar!

  The talk will be in English.

  • Easy service to service communication using Pydantic models
   • Michal Korbela

   Microservices architecture requires a high complexity of communication. To solve all the serialization, deserialization and validation without duplicated code, outdated documentation and untyped dicts is often challenging. Let’s look how we did it in a nice way.

   Michal is senior backend developer at Kiwi.com in the ancillaries team focusing on the baggage domain. He joined Kiwi.com in 2018 and has played a key role in building the baggage data flow and establishing a baggage platform.

 • Brněnské Pyvo – Grilovací II
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  I v srpnu nás čeká grilovačka v Lužánkách!

  Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00.

  Vlastní zásoby s sebou! 🙂


  Even in August, we will have our traditional barbecue in Lužánky!

  We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00.

  Bring your own supplies! 🙂

  https://goo.gl/maps/XLZh5pErmJYpmpbs7

 • Brněnské Pyvo – Grilovací I
  Lužánky, Veřejný gril při zastávce Pionýrská

  Léto je tady a čeká nás opět tradiční grilovačka v Lužánkách!

  Gril máme zarezervovaný od 18:00 do 22:00.

  Vlastní zásoby s sebou! 🙂


  Summer is here, so let's have our traditional barbecue in Lužánky!

  We have the public grill booked for us form 18:00 till 22:00.

  Bring your own supplies! 🙂

  https://goo.gl/maps/XLZh5pErmJYpmpbs7

 • Brněnské Pyvo – Rekvalifikační
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V červnu se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!

  Přednáška bude tentokrát v češtině.


  In June, we will meet again in ArtBar!

  The talk will be in Czech this time.

  • Python programátorem pomalou cestou
   • Roman Viktor Dvořák

   Na posledním Pyvu před prázdninami se podíváme znovu na téma rekvalifikace, tentokrát z trochu jiného pohledu, aneb Python programátorem pomalou cestou. Rekvalifikace, která se nakonec podařila aneb na konci poznáš, jak jsi měl začít.

   Roman je původně elektrikář, později prošel řadou relativně krátkých pracovních zkušeností v různých oborech od přímého prodeje služeb až po práci na stavbách. Potom pracoval 5 let v bezpečnostní agentuře a v současnosti je programátorem na volné noze.

 • Brněnské Pyvo – Asynchronní
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  V květnu se na Pyvo opět sejdeme v ArtBaru!


  In May, we will meet again in ArtBar!

  • Health and monitoring of async Python services
   • Max Polezhaev

   In our company we’ve got lots of Python services developed using asyncio, which helps us to keep them scalable and maintainable. But with all its benefits the asynchronous approach brings some new challenges. I would like to talk about these challenges and common pitfalls, explain some points requiring attention, such as concurrency control, timeouts, task results, and what metrics can be used to monitor health of async services.

   Max is a Senior Software Engineer from the FinTech Tribe at Kiwi.com. See his GitHub: https://github.com/maxpolezhaev

  • Running processes from Python using asyncio
   • Jakub Ružička

   I'll talk about my experience with running system processes (commands, scripts) from Python as a packager and automation engineer. Most of the tools I've created, including apkg the cross-distro packaging automation tool, use various system tools through CLI so a robust way to invoke commands is necessary.

   Especially, I'll focus on the latest refactor of the apkg command runner to use asyncio.create_subprocess_exec() and asyncio.create_subprocess_shell() functions which allows previously unthinkable - capturing and printing stdout/stderr at the same timeIndeed, after many years of development, Python can finally perform the equivalent of unix tee command available to mankind since the dawn of time.

 • Brněnské Pyvo – Bude!
  ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

  Po dlouhé době se v dubnu opět potkáme osobně v ArtBaru! Program je zatím v přípravě, nemáme potvrzeného speakera, ale nebojte se, řešíme i náhradní varianty. Pokud má kdokoliv z vás zajímavé téma související s Pythonem, o které byste se chtěli podělit s komunitou, stage může být vaše, dejte vědět! Vidíme se už tento čtvrtek 28. 4. od 19h v ArtBaru Druhý Pád.


  After a long time, we will meet in person again in ArtBar in April! The program is still in preparation, we do not have a confirmed speaker, but don't worry, we are also working on alternative variants. If any of you have an interesting Python-related topic that you would like to share with the community, the stage may be yours, let us know! See you this Thursday, April 28, from 19:00 in ArtBar Druhý Pád.

  • Mýty v první pomoci
   • Lumír Balhar
 • Březnové ONLINE Pyvo, od dubna už jedeme naživo!


  March ONLINE Pyvo, starting in April we're going "live"!

  Join us on Thursday 31. 3. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/pqh-mynt-sjh

  The talk will be in English.

  • Why you need (Monty) Python in your life
   • Brian Kucich

   Brief overview of why Python is a good choice for beginner programmers. Lesson on up-selling programming to those who are "bad" at math and logic. Finish with two languages that will be good precursors to python (for kids or those who really want a leg up).

   Brian as a natural STEM candidate, decided to go the hard route and develop my soft skills instead. Been working on my metaphors and storytelling skills since 2000's to be able to more effectively translate my first language "Algebra" into implicit English.

  • Introduction to RMarkdown, creating reports with R & Python
   • Andres Renzo Cáceres Rossi

   Join us in an exploration of R Markdown world where Andres explains how to create powerful reports using RMarkdown. We will discover how to create reports in python and then we publish them online using RPubs and Netlify. If you would like to follow along the talk, please install R programming language, RStudio and Python 3.10

   Renzo Cáceres Rossi is an specialist in R programming language and RMarkdown for the Data Science Research Peru, joining us from beautiful Lima.

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Únorové Pyvo pořádáme ještě ONLINE, věříme ale, že se už brzy opět potkáme naživo!


  We organize February Pyvo ONLINE once again, but we believe we will meet in person soon!

  Join us on Thursday 24. 2. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/hup-hqgd-zcw

  The talk will be in English.

  • Salesman Goes Coding
   • Petr Tatanka Přibil

   My journey to IT alias what to expect from switcher species.

   Based on my fresh experience with IT preparation and onboarding, I am sharing my experience not only with people who are also considering a career switch - but also with those, who are going to interact with this new phenomena.

  • Python as a project
   • Petr Viktorin

   How does Python work as a project? Who develops it? How is it organized? What's behind abbreviations like PSF, PyPA or SC?

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.

 • Vzhledem k sílící vlně Omicronu zůstáváme i v lednu ONLINE.

  As the Omicron wave grows stronger, we stay ONLINE even in January.


  Join us on Thursday 27. 1. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/uoe-yhno-uje The talk will be in English.

  • Automated Network Performance Testing in Python
   • Ondrej Lichtner

   LNST (Linux Network Stack Test) is a Python framework for writing multihost network tests. During the past couple of zears we've redesigned most of the framework so that our tests are now completely written in Python. This allows for a much more dynamic approach to network configuration and design of test procedures. During the presentation we'll show how basic tests can be written and how the same framework is utilized in more complex scenarios where we test the Linux kernel, looking for performance regressions.

   Finally we'll shortly discuss how LNST is used at Red Hat with other tools to create an automated pipeline that tests and reports results for kernel and other package candidate builds.


   LNST (Linux Network Stack Test) je Python framework pre vývoj distribuovaných sieťových testov. Počas posledných pár rokov projekt presiel veľkým re-designom, vďaka ktorému sú naše testy teraz implementované čisto v Python-e. Toto nám umožňuje veľké množstvo dynamicity a flexibility pri implementácii a návrhu sieťových testov. Prezentácia ukáže základné princípy ako vytvoriť jednoduché testy a ako framework používame pri vytváraní komplexnejších testov zameraných na výkonnostné testovanie sieťového subsystému Linuxu.

   Nakoniec sa pozrieme na to ako je LNST zapojené v Red Hat-e do automatizovanej pipeline-y, na testovanie a vyhodnocovanie kandidátnych kernel balíkov.

  • Lightning talky

   Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.