✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo – Testovací

The meetup took place on Thursday the 28th of February, 2019 at 19:00.
ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1 → map (mapy.cz)

V únoru bude Pyvo na téma testování. Máte svůj osobní projekt, o kterém si nejste jisti, zda dělá, co dělat má? Nevíte, jestli můžete změnit ten jeden konkrétní řádek, protože by se něco mohlo rozbít? Podíváme se, jak si napsat testy tak, abychom tyto problémy nemuseli (tolik) řešit.


In February, there will be Pyvo on the testing topic. Do you have your own project you are not sure if it does what it should do? Or are you not sure whether you may change that one particular line because of fear of breaking things? Let's have a look at how to write test not to worry about that (as much).

Talks

Full Stack testovanie Cloud aplikácií s Pythonom

  • Vladimir Kopso

Krátky úvod do architektúry testovania SaaS aplikácií pomocou Pythonu, súvisejúcich knižníc a nástrojov.

Od testovania API, cez záťažové testovanie po testovanie z pohľadu užívateľa.


A short introduction to testing SaaS applications using Python and related tools and libraries.

From API testing to load testing to end-to-end testing.

Úvod do pytestu - testovacího frameworku pro všechny

  • Lucie Leistnerová, Jan Zmeškal

Pytest je open-source testovací framework, který je vhodný pro různé druhy projektů - ať už se jedná o unit testy pro váš osobní prográmek na GitHubu nebo rozsáhlou testovací sadu pro firemní produkt. Nehledě na to, co potřebujete testovat, díky Pytestu nemusíte začínat od nuly. Představíme vám, jak připravit vaše první testy během pár minut. Jednou z nejsilnějších stránek pytestu jsou jeho rozšíření. Nakonec tedy krátce promluvíme o tom, jak těchto rozšíření využíváme při testování produktu oVirt (open-source virtualizační nástroj).


Pytest is an open-source testing framework which is useful for a wide variety of projects - be it unit tests for your personal program on GitHub or a large testing set for a company product. No matter what you need to test, thanks to Pytest you don't need to start from zero. We will introduce you to our first tests in a few minutes. One of the strongest parts of PyTest are its extensions. At last, we will talk a bit on how we use these extensions for testing of the oVirt product (open-source virtualization tool).

Behavior-driven development (nejenom) pro aplikace založené na mikroslužbách

  • Pavel Tišnovský

Aplikace, které jsou založeny na využívání mikroslužeb, je nutné testovat velmi důkladně, protože s každou nově přidanou mikroslužbou se zvyšuje počet oblastí, které se mohou z nějakého důvodu chovat nekorektně.

Navíc se poměrně často setkáme se situací, kdy je každá mikroslužba napsána v odlišném programovacím jazyku, což ještě více komplikuje práci QA.

Jedno z možných řešení této situace (minimálně z hlediska testování) je použití tzv. Behaviour-Driven Development (BDD), v němž jsou testy napsány ve specializovaném jazyce Gherkin, který je navržený takovým způsobem, aby byl snadno čitelný jak vývojáři, tak i testery, SW architekty a dokonce i zákazníky, kteří se tak mohou podílet na tvorbě testovacích scénářů s popisem očekávaného chování systému.

Na přednášce se zaměříme na použití knihovny Behave určené pro Python.


Applications that are based on microservices needs to be tested thoroughly because the number of possible points of failure increase with each new microservice added to the whole schema. Additionally, services might be written in different languages, which creates more work for poor QAs. One possible solution is to use the Behavior-Driven Development (BDD) approach and write integration tests in a consistent way. In this workshop, we'll introduce a BDD library for Python, Behave, which is based on the popular Gherkin DSL.

We expect the attendees to have basic Python knowledge at least.

Venue

ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

Sejděte dolů po schodech, vydejte se doleva poměrně dlouhou chodbou, a po pravé straně najdete bar. Pyvo hledejte v salonku za barem.

Other maps: mapy.cz, Google Maps.