✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Pražské Pyvo #143 From Small PyTorch Models to GPT-like Transformers: A Beginner's Guide to Understanding Large Language Models

Sraz se konal ve středu 19. dubna 2023 v 19:00.
Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000 → mapa (mapy.cz)

Co tě čeká

V dubnu se můžeš těšit na jednu přednášku, lightning talky a volnou zábavu.

Dveře se otvírají v 19 hodin. První přednáška začíná v 19.30.

Lightning talk můžeš mít i ty! Registrace nutná na Lightning Talks – bit.ly/prpylight.

What to expect

You can look forward to one talk, lightning talks and chit-chat after.

Doors open at 19, first talk starts at 19.30.

You can have a lightning talk as well – please register at Lightning Talks – bit.ly/prpylight.

Obecné

General

Přednášky

From Small PyTorch Models to GPT-like Transformers

  • Peter Hozák

Peter Hozák presents: A Beginner's Guide to Understanding Large Language Models.

Links from the talk

Místo

Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000

Jedná se o soukromý klub, takže nikde není žádná cedule. Když Ostrovského ulice přejde v chodník se zábradlím po obou stranách, jděte 60 metrů do kopce. První brána po pravé straně je vchod do dvora. Ujděte ještě 40 metrů a vchod do klubu najdete vlevo.

It’s a private club with no public signs. After Ostrovského street becomes a footpath walk 60 meters uphill. Club is in the first gate to the right. Go 40 more meters and entrance to the club will be to your left.

Na Věnečku @ Google Maps

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.