The measures enacted with regards to the COVID-19 may still affect the Pyvo meetups or the conditions under which they are being held. Please follow the city pages to get the information and contact your local organizing team in case of any questions.

✎ Edit this event on GitHub

Pražské Pyvo #143 From Small PyTorch Models to GPT-like Transformers: A Beginner's Guide to Understanding Large Language Models

The meetup took place on Wednesday the 19th of April, 2023 at 19:00.
Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000 → map (mapy.cz)

Co tě čeká

V dubnu se můžeš těšit na jednu přednášku, lightning talky a volnou zábavu.

Dveře se otvírají v 19 hodin. První přednáška začíná v 19.30.

Lightning talk můžeš mít i ty! Registrace nutná na Lightning Talks – bit.ly/prpylight.

What to expect

You can look forward to one talk, lightning talks and chit-chat after.

Doors open at 19, first talk starts at 19.30.

You can have a lightning talk as well – please register at Lightning Talks – bit.ly/prpylight.

Obecné

General

Talks

From Small PyTorch Models to GPT-like Transformers

  • Peter Hozák

A Beginner's Guide to Understanding Large Language Models.

Links from the talk

Venue

Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000

Jedná se o soukromý klub, takže nikde není žádná cedule. Když Ostrovského ulice přejde v chodník se zábradlím po obou stranách, jděte 60 metrů do kopce. První brána po pravé straně je vchod do dvora. Ujděte ještě 40 metrů a vchod do klubu najdete vlevo.

It’s a private club with no public signs. After Ostrovského street becomes a footpath walk 60 meters uphill. Club is in the first gate to the right. Go 40 more meters and entrance to the club will be to your left.

Na Věnečku @ Google Maps

Other maps: mapy.cz, Google Maps.