Opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 můžou nadále ovlivňovat srazy Pyva nebo podmínky jejich konání. Pro více informací sledujte stránky jednotlivých měst a s případnými dotazy se obraťte na místní organizační tým.

✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Pražské Pyvo #129

Sraz se konal ve středu 16. února 2022 v 19:00.

Jsme online https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, heslo je pyvopyvo

Přednášky

Úvod do strojového učení s Tensor Flow | Introduction to machine learning with Tensor Flow

  • Adam Lechovský

Krátký a praktický návod na vytrénování vlastní neuronové sítě a pochopení jejího fungování v Tensor Flow. Zahrnuje krátký teoretický úvod a praktickou ukázku kódu s jednoduchým datasetem.


A short and practical look on how you can train your own neural network and understand its performance with Tensor Flow. Includes a short theoretical introduction and then a hands-on example with a simple dataset.