✎ Edit this event on GitHub

Pražské Pyvo #129

The meetup took place on Wednesday the 16th of February, 2022 at 19:00.

Jsme online https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, heslo je pyvopyvo

Talks

Úvod do strojového učení s Tensor Flow | Introduction to machine learning with Tensor Flow

  • Adam Lechovský

Krátký a praktický návod na vytrénování vlastní neuronové sítě a pochopení jejího fungování v Tensor Flow. Zahrnuje krátký teoretický úvod a praktickou ukázku kódu s jednoduchým datasetem.


A short and practical look on how you can train your own neural network and understand its performance with Tensor Flow. Includes a short theoretical introduction and then a hands-on example with a simple dataset.