✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Pražské PyVo #57

Sraz se konal ve středu 16. prosince 2015 v 19:00.
Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000 → mapa (mapy.cz)
Jinde na webu: lanyrd.com.

Přednášky

e-Nable: 3D print a helping hand

  • Miro Hrončok

e-Nable is a community project about open source 3D printed upper limb prosthetic donated to kids. Let's see how it works and how does the plastic hand look like.

Interfacing NFC smartcards in Python

  • Ondrej Mikle

We will show a daemon that wraps libnfc via swig. This daemon authenthicates user either via ISO14443A UID or Yubikey HMAC-SHA1 over NFC. The sample shows how the authenthication can be used to unlock door with WiringPi. Raspberry Pi (Raspbian) was the original target platform, but it can work on any platform that libnfc supports, including x86.

Místo

Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000

Jedná se o soukromý klub, takže nikde není žádná cedule. Když Ostrovského ulice přejde v chodník se zábradlím po obou stranách, jděte 60 metrů do kopce. První brána po pravé straně je vchod do dvora. Ujděte ještě 40 metrů a vchod do klubu najdete vlevo.

It’s a private club with no public signs. After Ostrovského street becomes a footpath walk 60 meters uphill. Club is in the first gate to the right. Go 40 more meters and entrance to the club will be to your left.

Na Věnečku @ Google Maps

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.