✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo – Obrazové

The meetup took place on Thursday the 28th of March, 2024 at 19:00.
ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1 → map (mapy.cz)

Březnové pyvo, poslední čtvrtek v měsíci v ArtBaru, jako obvykle. 🙂 🍻

Přednáška bude v angličtině.


March Pyvo, last Thursday of the month at ArtBar, as usual. 🙂 🍻

The talk will be in English.

Talks

Image analysis with OpenCV

  • Lukáš Malý

We will show several examples of how to use the OpenCV library in Python to analyze an image from a scanning electron microscope for automatic adjustment, so that users always have a sharp image.

Lukáš Malý leads a team of scientists and developers who use advanced methods of image processing, computer vision and artificial intelligence to increase the automation, image quality and efficiency of scanning electron microscopes.


Ukážeme si několik příkladů, jak pomocí knihovny OpenCV v Pythonu analyzovat obraz ze skenovacího elektronového mikroskopu pro jeho automatické seřizování, tak aby uživatelé měli vždy ostrý obraz.

Lukáš Malý vede tým vědců a vývojářů, kteří pomocí pokročilých metod zpracování obrazu, počítačového vidění a umělé inteligence zvyšují automatizaci, kvalitu obrazu a efektivitu skenovacích elektronových mikroskopů.

Lightning talk

  • Honza Javorek

Venue

ArtBar Druhý Pád, Štefánikova 836/1

Sejděte dolů po schodech, vydejte se doleva poměrně dlouhou chodbou, a po pravé straně najdete bar. Pyvo hledejte v salonku za barem.

Other maps: mapy.cz, Google Maps.