✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo – Testovací

The meetup took place on Thursday the 27th of January, 2022 at 19:00.

Vzhledem k sílící vlně Omicronu zůstáváme i v lednu ONLINE.

As the Omicron wave grows stronger, we stay ONLINE even in January.


Join us on Thursday 27. 1. 2022 at 19:00 via Google Meet: https://meet.google.com/uoe-yhno-uje The talk will be in English.

Talks

Automated Network Performance Testing in Python

  • Ondrej Lichtner

LNST (Linux Network Stack Test) is a Python framework for writing multihost network tests. During the past couple of zears we've redesigned most of the framework so that our tests are now completely written in Python. This allows for a much more dynamic approach to network configuration and design of test procedures. During the presentation we'll show how basic tests can be written and how the same framework is utilized in more complex scenarios where we test the Linux kernel, looking for performance regressions.

Finally we'll shortly discuss how LNST is used at Red Hat with other tools to create an automated pipeline that tests and reports results for kernel and other package candidate builds.


LNST (Linux Network Stack Test) je Python framework pre vývoj distribuovaných sieťových testov. Počas posledných pár rokov projekt presiel veľkým re-designom, vďaka ktorému sú naše testy teraz implementované čisto v Python-e. Toto nám umožňuje veľké množstvo dynamicity a flexibility pri implementácii a návrhu sieťových testov. Prezentácia ukáže základné princípy ako vytvoriť jednoduché testy a ako framework používame pri vytváraní komplexnejších testov zameraných na výkonnostné testovanie sieťového subsystému Linuxu.

Nakoniec sa pozrieme na to ako je LNST zapojené v Red Hat-e do automatizovanej pipeline-y, na testovanie a vyhodnocovanie kandidátnych kernel balíkov.

Lightning talky

Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.