✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo – Společné

The meetup took place on Wednesday the 15th of December, 2021 at 19:00.

Praha a Brno spojují síly pro předvánoční Pyvo!

Loni se organizátoři v Brně rozhodli v prosinci místo jedné přednášky dát v online prostoru příležitost zazářit co největšímu počtu lidí prostřednictvím lightning talků. Letos chceme jít stejnou cestou a ještě navíc jsme se dohodli, že spojíme síly brněnské a pražské komunity a uspořádáme předvánoční setkání společně. Čím více nás bude, tím lépe!

A opět se může zapojit každý z vás. Stačí svoje téma zapsate zde: https://bit.ly/brpylight a získáte svých pět (až deset) minut slávy. ⭐

Sejdeme se ve středu 15. 12. 2021 od 19:00 online prostřednictvím Zoom https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, heslo pro připojení je pyvopyvo. 🙂


Prague and Brno join forces for pre-Christmas Pyvo!

Last year, instead of one lecture, the Brno Pyvo organizers decided give the opportunity to as many people as possible to shine in the online space via lightning talks. This year we want to go the same way and moreover we have agreed to join forces of Brno and Prague community and organize a pre-Christmas meetup together. The more the merrier.

And again, each of you has the chance to get involved! Just write your topic here: https://bit.ly/brpylight and you will get your five (or up to ten) minutes of fame. ⭐

We will meet (untraditionally) on Wednesday, December 15, 2021 from 19:00 online via Zoom https://pantheon.zoom.us/j/94879518091, the password is pyvopyvo. 🙂

Talks

Lightning talky

Lightning talky! Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/brpylight.