✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG + CzechiPub – Dokumentační

The meetup took place on Thursday the 26th of February, 2015 at 19:00.
U Dřevěného orla, Orlí 3 → map (mapy.cz)

POZOR, jiné místo než obvykle – Koločava začíná být příliš malá // NOTICE: We have a different (larger) venue than usual this time.

python.cz & czechitas.cz present: The docs meetup!

"Docs or it didn't happen! Documentation first!" Podobné a někdy ještě skandálnější výkřiky je možné stále časteji slýchat v undergroundových kavárnách a klubech, hnízdech nové, alternativní programátorské vlny. Můžeme se něco od těchto volnomyšlenkářů přiučit? Není to příliš radikální koncept, psát dokumentaci? Není to příliš altruistická aktivita, dávat někomu strukturovanou informaci, jak náš kód použít? A co třeba napsat dokumentaci jako úplně to první, dokonce ještě dřív než testy? To vše, ale možná ještě méně se dovíte na našem spojeném srazu.

"Docs or it didn't happen! Documentation first!" You might hear such slogans in underground cafés and clubs, meeting places of a new programming movement. Can we learn from these free-thinkers? Isn''t documentation too radical of a concept? Is giving people structured information about how to use our code too altruistic? And what about writing documentation first, even before tests? This, and maybe even less, you will learn on our merged meetup.

Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

Keep it Simple, Present (FOSS Docs 101)

  • Mikey Ariel

A Few Docs Tools

  • Petr Viktorin

Pandoc & Nové python.cz

  • Honza Javorek

Knihovnička

  • Petr Viktorin

DjangoGirls Report

  • Mikey Ariel

Venue

U Dřevěného orla, Orlí 3

Other maps: mapy.cz, Google Maps.