✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG – Hardwarové

The meetup took place on Thursday the 18th of December, 2014 at 19:00.
Koločava, Bayerova 10 → map (mapy.cz)

Tradiční datum Pyva+BRUGu připadá na den po Štědrém dni, takže to posuneme o týden dřív.

Jako už tradičně, prosinec patří hardwaru. Přineste pípátka, blikátka, točítka, chytré krabičky a jiné zajímavé komponenty a systémy.

Tradičně uspořádáme i vetešnictví – jestli máte doma nepotřebný kabel, klávesnici či nějaký nesmysl do USB, přineste ho, pomůžeme mu najít nový domov.

Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

MicroPython demo

  • Petr Viktorin

Venue

Koločava, Bayerova 10

Other maps: mapy.cz, Google Maps.