✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG – Listopadové

The meetup took place on Thursday the 27th of November, 2014 at 19:00.
Koločava, Bayerova 10 → map (mapy.cz)
Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

import pytest

  • Petr Viktorin

Report z Django Under the Hood

  • Tomáš Ehrlich

Testování django formulářů

  • Tomáš Ehrlich

pytest-multihost

  • Petr Viktorin

Venue

Koločava, Bayerova 10

Other maps: mapy.cz, Google Maps.