The measures enacted with regards to the COVID-19 may still affect the Pyvo meetups or the conditions under which they are being held. Please follow the city pages to get the information and contact your local organizing team in case of any questions.

✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG – Překladačové

The meetup took place on Thursday the 24th of April, 2014 at 19:00.
Koločava, Bayerova 10 → map (mapy.cz)
Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

PEG.js – generátor parserů for JavaScript

  • David Majda

Stručné představení PEG.js s ukázkou, doplněné tipy na podobné nástroje pro Ruby a Python.

Zpětný překlad - jak z binárky dostat zdroják

  • Petr Zemek

Jak jsem vyráběl Snowcrash

  • Z

import ast, dis

  • Petr Viktorin

Venue

Koločava, Bayerova 10

Other maps: mapy.cz, Google Maps.