✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG – Překladačové

The meetup took place on Thursday the 24th of April, 2014 at 19:00.
Koločava, Bayerova 10 → map (mapy.cz)
Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

PEG.js – generátor parserů for JavaScript

  • David Majda

Stručné představení PEG.js s ukázkou, doplněné tipy na podobné nástroje pro Ruby a Python.

Zpětný překlad - jak z binárky dostat zdroják

  • Petr Zemek

Jak jsem vyráběl Snowcrash

  • Z

import ast, dis

  • Petr Viktorin

Venue

Koločava, Bayerova 10

Other maps: mapy.cz, Google Maps.