✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG o PostgreSQL

The meetup took place on Thursday the 28th of November, 2013 at 19:00.
Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00 → map (mapy.cz)
Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

PostGIS a SQLite/Spatialite

  • Věroš K.

Optimalizace v PostgreSQL

  • Michal Huvar

10 - 15 minut, kde bych popsal všechny možné metody, způsoby, rady a postřehy, se kterými jsem se setkal při optimalizaci reálných větších projektů.

PostgreSQL & Tornado web server

  • Michal Šiška

hstore, NoSQL v PostgreSQL

  • Martin Putniorz

MySQL – ohMyGOD

  • Michal Wiglasz

Dodatek k optimalizaci Postgresu

  • Martin Povolný

Dataset

  • Tomáš Tomeček

Dodatek k Postgisu

  • mrpohoda

Postgres Listen/Notify

  • Věroš K.

Venue

Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00

Other maps: mapy.cz, Google Maps.