The measures enacted with regards to the COVID-19 may still affect the Pyvo meetups or the conditions under which they are being held. Please follow the city pages to get the information and contact your local organizing team in case of any questions.

✎ Edit this event on GitHub

Brněnské Pyvo + BRUG o PostgreSQL

The meetup took place on Thursday the 28th of November, 2013 at 19:00.
Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00 → map (mapy.cz)
Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

PostGIS a SQLite/Spatialite

  • Věroš K.

Optimalizace v PostgreSQL

  • Michal Huvar

10 - 15 minut, kde bych popsal všechny možné metody, způsoby, rady a postřehy, se kterými jsem se setkal při optimalizaci reálných větších projektů.

PostgreSQL & Tornado web server

  • Michal Šiška

hstore, NoSQL v PostgreSQL

  • Martin Putniorz

MySQL – ohMyGOD

  • Michal Wiglasz

Dodatek k optimalizaci Postgresu

  • Martin Povolný

Dataset

  • Tomáš Tomeček

Dodatek k Postgisu

  • mrpohoda

Postgres Listen/Notify

  • Věroš K.

Venue

Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00

Other maps: mapy.cz, Google Maps.