✎ Edit this event on GitHub

Brněnské PyVo + BRUG – Zpátky v Kaverně

The meetup took place on Thursday the 31{} st of October, 2013 at 19:00.
Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00 → map (mapy.cz)

POZOR! Zrušili nám rezervaci, sraz bude v Kaverně.

ATTENTION! Our reservation was cancelled, the meetup will be in Kaverna!

Elsewhere on the web: lanyrd.com.

Talks

Algebrick

  • Petr Chalupa

Algebraic types and pattern matching.

Učení RoR

  • Max

Venue

Restaurace Kaverna, Veveří 9, 602 00

Other maps: mapy.cz, Google Maps.