✎ Edituj tuto událost na GitHubu

Pražské Pyvo #91

Sraz se konal ve středu 17. října 2018 v 19:00.
Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000 → mapa (mapy.cz)

Panel o Open Source, lightning talks a živá diskuse.

Přednášky

Panel on Open Source

  • Stan Prokop
  • Honza Král
  • Miro Hrončok
  • Petr Viktorin

Lessons learned from making an open-source library

  • Stan Prokop

Co lidi dělají, když neví jak dál

  • Timothy Hobbs

datastructs

  • Jan Seifert

web3

  • Augusto Lemble

DevConf.cz

  • Petr Viktorin

Místo

Na Věnečku, Ostrovského 38a, Praha 5, Czech Republic, 15000

Jedná se o soukromý klub, takže nikde není žádná cedule. Když Ostrovského ulice přejde v chodník se zábradlím po obou stranách, jděte 60 metrů do kopce. První brána po pravé straně je vchod do dvora. Ujděte ještě 40 metrů a vchod do klubu najdete vlevo.

It’s a private club with no public signs. After Ostrovského street becomes a footpath walk 60 meters uphill. Club is in the first gate to the right. Go 40 more meters and entrance to the club will be to your left.

Na Věnečku @ Google Maps

Další mapy: mapy.cz, Google Maps.