✎ Edit this event on GitHub

Pražské Pyvo #126

The meetup took place on Wednesday the 15th of September, 2021 at 19:00.
Holešovická šachta, Bubenská 242/14 → map (mapy.cz)

Pyvo bude i v září. Budeme mít dvě přednášky a určitě dojde i na lightning talky.

Talks

The Transformation Matrix

 • Petr Viktorin

Zkusil/a jsi někdy provést afinní transformaci homogenních souřadnic pomocí matice? Jestli ne, tahle přednáška je pro tebe!

Podívejme se na to, jak pomocí malé tabulky čísel hýbat, zvětšovat, otáčet a smačkávat obrázky, jak dát 3D modelu perspektivu – a proč to tvoje grafická karta dělá právě takhle.


Have you ever applied an augmented affine transformation matrix to a set of homogeneous coordinates? If you have not, don't worry! This talk is for you!

Let's look how small grids of numbers can move, zoom, turn and squish pictures, put 3D models in perspective -- and why your graphics card actually uses them for these purposes.

Structural Pattern Matching in Python 3.10+

 • Miro Hrončok

The most recent Python version, 3.10, added a pattern matching statement to the language, inspired by similar syntax found in Scala, Erlang, and other languages. In this short talk, we'll have a look at some basic examples like this one:

match command.split():
  case ["quit"]:
    print("Goodbye!")
    quit_game()
  case ["look"]:
    current_room.describe()
  case ["get", obj]:
    character.get(obj, current_room)
  case ["go", direction]:
    current_room = current_room.neighbor(direction)

Lightning talks

Určitě dojde i na lightning talky. Můžeš jeden mít i ty, viz pyvo.cz#info-for-speakers. Registrace nutná na Lightning Talk – bit.ly/prpylight.

Venue

Holešovická šachta, Bubenská 242/14

Other maps: mapy.cz, Google Maps.